ชินกาลมาลีปกรณ์ตอน...ประเทศเนปาล....(อ.สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

๒. ประเทศเนปาล

เมืองกบิลพัสดุ์

กบิลพัสดุ์คือเมืองหลวงแคว้นสักกะ

พระเจ้าสุทโธทนะ-ราชบิดาพุทธะ-ครองเมืองนี้

คือเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่...ลุมพินี...(วัน)

เดิมเมืองนี้“กบิล”ดาบส อยู่ร่มเย็น

ชินกาลมาลีปกรณ์เขียนกบิลพัสดุ์ไว้หลายครั้ง

ว่ายังมีอำมาตย์ชื่อ“พระกาฬุทายีเถร

เป็นอำมาตย์คนสุดท้ายกบิลพัสด์..เขียนชัดเจน.

ว่าพระเจ้าสุทโธทนะอยากเห็นพุทธองค์

ได้โปรดสงเคราะห์พระประยูรญาติ

กราบเบื้องบาทฟังคำสอนของเหล่าสงฆ์

ทรงรับคำมากับสาวก๒๐,๐๐๐ องค์

เดินธุดงค์๒เดือนถึงเมืองกบิลพัสดุ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความวิชาการความเห็น (0)