มหกรรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 หรือ Royal Flora Expo หรืออีกหลายๆชื่อแล้วแต่ใครจะเรียก  

Chapter I Love at first sign

เห็นป้ายโฆษณางานนี้ครั้งแรก เมื่อปลายปี 2548 เป็น ป้ายโฆษณา ขนาดใหญ่ มองเห็นได้จากทางด่วนที่ไหนสักที่นี่แหละ แว้บแรกที่เห็น คิดว่าเค้าพิมพ์วันที่ผิด เพราะตอนนั้นมันพึ่งปลายปี 2548 จะเป็นไปได้ยังไงที่มันจะโฆษณาข้ามปีขนาดนี้ แต่เมื่อได้ใช้สติปัญญาตรึกตรองเพียงน้อยนิด ก็ตระหนักได้ว่าเออ มันคงไม่ได้พิมพ์ผิดจริงๆ และในเสี้ยววินาทีต่อมาฉันก็ตั้งปณิธานว่า ยังไงๆก็จะต้องไปให้ได้ (แม้จะต้องแลกกับอะไรก็ตาม)