ผมชอบเทคนิคใหม่ๆ ครับ...สังเกตว่าเมื่อเราตีพิมพ์บันทึกของเราไปแล้ว เมื่อบันทึกถูก Load ไปอยู่ที่หน้าหลักของ "บล็อก" เรา...

   ซึ่ง ณ หน้าหลักจะปรากฏ ตัวอักษรอยู่ประมาณ ๔ บรรทัดด้วยกัน คิดเป็นคำได้ประมาณ ๘๕ คำ...

   หลายบันทึกผมเล่น "ซ่อนปริศนา" ไว้ในบันทึก ไม่อยากให้ ท่านผู้อ่านเห็นก่อน...ผมก็จะซ่อนตัวอักษรไว้....

   โดยเมื่อผมเขียนเสร็จ ก็ทำ Highlight ทำตัวอักษรให้เป็นสีขาว...ซึ่งถ้าท่านผู้อ่านไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบข้อความนั้น....

    แต่ถ้าสังเกตให้ดี จะพบว่า มีส่วนที่เป็นเนื้อที่ว่างๆ อยู่ในบันทึก เราก็เพียง นำเมาท์ไปทำเป็นแถบสีที่บริเวณนั้น ก็จะทำให้อ่านข้อความออก....โดยจะเป็นเป็นอักษรตัวสีฟ้าครับ...

   บันทึกนี้ใช้เทคนิคบันทึกล่องหนบางส่วนครับ (ทำทั้งหมดไม่ได้...จะปรากฏให้เห็นในหน้าหลักของบล็อกครับ)