วันครู 16 มกราคม 2559

ปาเจรา จริยา โหนติ .......
วันนี้ตรงกับวันครู
ร้อยอักษรต่างมาลัยมวลบุบผา
น้อมคารวะคุณครูในทั่วหล้า
ครูผู้เป็นครูด้วยจิตวิญญา
ขอครูนั้นเปี่ยมสุขะพละทุกทิวา
สร้างศิษยาตราไว้ในจักรา
น้อมนำศาสตร์พระราชา
เป็นธงนำของชีวา

ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ บ้านหาดใหญ่

16 มกราคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอาศัยอาณาจักรศรีวิชัยความเห็น (0)