แนวโน้มสุขภาพ คนในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลศรีรัตนะ

คำขวัญอำเภอศรีรัตนะ

“แดนข้าวโพดหวาน ข้าวสารหอม พร้อมผลไม้ ไร่กระเทียมดี ศรีรัตนะ”

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับอำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอพยุห์
ทิศใต้ ติดกับอำเภอขุนหาญ
ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอเบญจลักษ์ และอำเภอกันทรลักษ์

ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอไพรบึง

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม
ที่มา:


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงพยาบาลศรีรัตนะความเห็น (0)