ตารางบริการสุขภาพดี

รับบริการสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล

การบริการหลัก ตรวจโรคทั่วไป อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เปิดตลอด 24 ซม.

สายด่วนสุขภาพ : 1669

เบอร์โทรติดต่อ : 045-677014 โทรสาร : 045-677140


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงพยาบาลศรีรัตนะความเห็น (0)