สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสุขภาพ (ตอนที่ 1)

การใชเมนูตัดฐานขอมูลจากระบบ

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) Health data center

เพราะสุขภาพของคนไทยทุกคนเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ เราอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี มีสุขภาพจิตที่แข็งแรง เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบจัดการข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทุกคน


จากแนวทางการส่งข้อมูลลงมาสู่ผู้ปฎิบัติ มีการ monitor ข้อมูลทุกวันว่าข้อมูลถูกส่งเข้าระบบส่วนกลางหรือไม่


ที่มา:http://neo.moph.go.th/hdc/home.php


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงพยาบาลศรีรัตนะความเห็น (0)