เห็นคนอื่นมี Blog ก็ได้แต่แอบชื่นชมในความสามารถของคนอื่น  วันนี้ดีจัง  ได้รับความรู้จากท่านวิทยากร สอนในการสร้าง  blog   กว่าจะมี blog  กับเค้า  ยากเหมือกันนะ อาจเป็น  เพราะด้วยวัย  หรืออาจด้วยเพราะความที่ไม่ได้สนใจเรื่องของเทคโนโลยี   วันนี้สำเร็จ แล้ว      เดียวเถอะ  มีเวลาว่างเมื่อไรจะสร้าง blog  ให้มีสีสรร เหมือนๆ คนอื่นให้ได้