จากการที่ข้าพเจ้าเป็นครูมานาน 32  ปี มีความประทับใจมากกับการจัดการเรียนรการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และวิชา   วิทยาศาสตร์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนก็มีความพอใจ  มีความสุขกับการทำงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิชางานบ้าน งานเกษตร  เพราะนอกจากนักเรียนจะมีความสุขกับการประกอบอาหารแล้ว  ยังอิ่มท้องแถมยังขายได้เงินใช้อีกด้วย   การเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนก็มีความสุข ตื่นเต้นกับการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ประทับใจทั้งของครูและของเด็กนักเรียน นับว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้าพเจ้าผู้ดำนเนินโครงการ