๗๒๕. สำนักงานอธิการบดี Strong

สำนักงานอธิการบดี Strong

วันนี้ ๘ มกราคม ๒๕๕๙...สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ได้จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ขึ้น ณ ตึกทีปวิชญ์...เป็นการรวมคนของสำนักงานอธิการบดี

ซึ่งมีทุกกองที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมด้วย...งานนี้ ชื่อว่า สนอ. Strong...

เป็นปีแรกที่มีการรวมกองทุกกอง เข้าร่วมจัดเป็นงานเลี้ยงปีใหม่ขึ้นในสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ของเราเอง...แสดงถึงความเข้มแข็งในการทำงานของพวกเรา...

มีผู้บริหารระดับสูงหลายท่าน ร่วมงาน...ผู้อำนวยการกองทุกกองก็เข้าร่วมงานด้วย

ภาพเป็นไปด้วยความสุข ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ปีลิงปีนี้...

ขอให้ทุก ๆ ท่านมีความสุข ๆ นะคร้าาา...Love you so much kra...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๘ มกราคม ๒๕๕๙
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ