คำขวัญวันเด็ก แบบถางๆ (วันเด็ก ๑)

คำขวัญวันเด็ก แบบถางๆ (วันเด็ก ๑)

ใฝ่รู้ ใฝ่คิด ใฝ่ดี คือวิถีเด็กไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

What you too? Another new 'model' (of kids) for this year? Another advertising campaign?

To to ชลัญธร: Time flies! Your girl is adorable.