การบรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์ มะนาวตาฮิติ แบบครบวงจร โดยท่านรศ.ดร.รวี เสรฐภักดี

เตรียมพบกับ สุดยอดการบรรยายพิเศษ แห่งปี พ.ศ.๒๕๕๙

โดยท่านรศ.ดร.รวี เสรฐภักดี ในหัวข้อ
"ยุทธศาสตร์ มะนาวตาฮิติ แบบครบวงจร"
- มะนาวตาฮิติ ฮอท ดีจริงหรือ?
- ปลูกแล้วขายที่ไหน ?
พร้อมสัมผัสพูดคุยกับผู้ส่งออกมะนาวตาฮิติรายใหญ่ของไทย ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ คอเกษตรห้ามพลาด
ติดต่อขอข้อมูลจาก อ. ธัชชัย ธีรภัทรคุณากรและคณะ ขอบพระคุณครับ
(ในงานบริการตรวจความเป็นกรด ด่าง ของดินและน้ำพร้อมแนวทางการแก้ไข จากอาจาย์แกนนำเกษตรกร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) อ.ชาย ท่ายาง เอื้อเฟื้อภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)