พรปีใหม่ จากคนถางทาง (แก่)

พรปีใหม่ (จากคนถางทางแก่)

การให้พรแก่ผู้อื่นไม่ว่าในวารดิถีใด ผู้ให้ต้องมีความบริสุทธิ์ถึงระดับอริยะขั้นต้นๆ ไม่งั้นให้ไปก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ต่างอะไรกะนกขัน...ปีใหม่นี้ มีลูกหลาน น้องๆ ลูกศิษย์ มาขอพรปีใหม่กะเรามากพอควร....ปีนี้เราให้พรว่า...การระลึกถึงผู้มีอาวุโส ถือว่ามีความกตัญญู รู้คุณ ถือเป็นพรในตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้นจะไม่ขอให้พรใดๆ แต่ขอให้โอวาทตามความคิดที่ได้สะสมมาดังนี้...(ว่าแล้วก็ให้โอวาทไปตามบริบทของคณะผู้มาขอพร ถูกหรือผิด เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ศรัทธา)

---คนถางทาง.๖มค.๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)