ขอพรผู้บริหาร

ปีใหม่ได้ย่างเข่า
เหล่าผู้น่อยไปขอพร
เป็นประเพณีของไท
เพิ่นได่สานมาโดนพุน

เฮาเกิดรุ่นให้นำร่อง
เที่ยวตามคลองเพิ่นก่อ
ให้ดำรงต่อฮีตไว่
อย่าไรถิ่มฮีตเก่าเฮา

เข่าขอพรเพิ่นไว่
ผู้เป็นใหญ่ในวงงาน
คอยอุ้มซูบริวาร
ให้ฮุ่งเฮืองไปหน่า

ครางานผิดผลาดพลั่ง
ผู้เพิ่นนั่งเป็นหัว
มีอำนาจเต็มตัว
สั่งชั่วดีให้เฮาได่...พะนะ


อย่าสิไลลืมเค้า

ผู้ใหญ่เฮาเพิ่นสอนสั่ง

งานหยั่งให้น้อมเข่า

รับเอาไว่อย่างอน


ยามเพิ่นสอนกะให้ฮู้

ดูเพิ่นเป็นแนวทาง

ยามงานมีปัญหา

ให้เข่าหาไถ่ถามท่าน


งานการอย่าได่พร่อง

ครองตนให้เย็นอยู่

ซอยชูน้องผู้น้อย

อย่าลืมย่องผู้อยู่บน..ขะนอย


ผอ.สพร.และคณะข้าราชการ เข้าคารวะและขอพรจากผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิต กับ งานความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ขอให้มีความสุขมากๆเช่นกัน

ขอบคุณที่มาแวะเยี่ยมครับ