Archanwell
รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

คุณหมอปูนยืนยันว่า คนไร้เลขประจำตัว ๑๓ หลัก ก็ซื้อหลักประกันสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐได้ค่ะ


พื้นที่เรียนรู้กับภาควิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์

: หารือคุณหมอระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์เรื่องการใช้สิทธิในหลักประกันสุขภาพแบบซื้อเองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10153840125668834

https://drive.google.com/file/d/0BzawtIMOMfMTc2MxelB2QUVNb3M/view?usp=sharing

-----------------------------------------

บทนำ : ความเป็นมาของการหารือ

-----------------------------------------

เนื่องจากผู้บันทึกจะต้องซื้อหลักประกันสุขภาพแบบซื้อเองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ให้แก่บุคคลที่เป็นกรณีศึกษา ซึ่งประสบปัญหาความไร้รัฐอย่างสิ้นเชิง และอาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลศิริราช แต่ผู้บันทึกไม่แน่ใจว่า โรงพยาบาลนี้จะเป็นสถานพยาบาลที่มีอำนาจหน้าที่ขายได้หรือไม่ ?

ด้วยตระหนักว่า “คุณหมอปูน” หรือ อาจารย์ นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ เป็นนักวิชาการด้านสาธารณสุขเพื่อบุคคลที่มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย ผู้บันทึกจึงได้ขอหารือท่านอาจารย์หมอไปทางกล่องข้อความของท่านบน Facebook.com เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

----------------------------

ข้อหารือต่อ“คุณหมอปูน” หรือ อาจารย์ นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

------------------------------

ในราวตีหนึ่งของประเทศไทยในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้บันทึกได้ส่งข้อความผ่านกล่องข้อความของ facebook.com ไปถึงคุณหมอปูนว่า

“คุณหมอปูนคะ มีเรื่องจะหารือ เพื่อเคสหนึ่งที่อ้างว่า เป็นคนไร้รากเหง้า แต่ในปัจจุบัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บางกอกน้อยกับสามีและบุตร ซึ่งมีสัญชาติไทย

คำถาม ก็คือ ถ้าจะไปซื้อหลักประกันสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น จะต้องไปซื้อที่ไหน ? และคาดว่า เขาจะขายไหมคะ ?

นโยบายนี้ผูกพันโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยไหมคะ

จะตอบตอนกลับจากเที่ยวก็ได้ค่ะ

แนบบันทึกสรุปการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น แต่บอกก่อนว่า น่าเศร้าทีเดียว ทำเคสนี้แล้ว ตระหนักว่า มีเรื่องเศร้าๆ อีกมากในสังคมไทย

ผู้บันทึกค่อนข้างเกรงใจคุณหมอปูนด้วยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดอันเนื่องมาจากเทศกาลปีใหม่ แต่ด้วยว่า ตระหนักในความกังวลใจของบุคคลที่เป็นกรณีศึกษาและครอบครัว ที่ต้องเผชิญหน้ากับความไร้หลักประกันสุขภาพ เพราะยังประสบปัญหาความไร้รัฐอย่างสิ้นเชิง จึงตัดสินใจรบกวนคุณหมอปูน ซึ่งก็หวังว่า ท่านจะเข้าใจความจำเป็นอันนี้

ผู้บันทึกส่งไฟล์สรุปกรณีศึกษาของเคสนี้ให้คุณหมอปูน ซึ่งระบบคอมระบุว่า เป็นเวลา ๒๑.๐๐ น. แต่นาฬิกาข้างเตียงเป็นตีหนึ่งแก่ๆ แล้ว

------------------------------------

คำตอบของ “คุณหมอปูน” หรือ อาจารย์ นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

------------------------------------

ตื่นมาตอนเช้า เก้าโมงแล้วสำหรับประเทศไทย คุณหมอปูนตอบกลับมาในเวลา ๒.๑๕ น.ของประเทศอังกฤษว่า

“สวัสดีปีใหม่ครับ อ. แหวว ผมอ่านแล้ว น่าเศร้าจริงครับ แค่เรื่องโดนไปค้าประเวณีก็เศร้าแล้ว มาเจอเรื่อง statelessness อีก ไปกันใหญ่

ทำไมผมอ่านเรื่องนี้แล้วคิดว่า คล้ายกรณีภรรยาคุณศราวุธ การแก้ปัญหาน่าจะคล้ายกัน เอาเรื่องสุขภาพก่อน

ประกาศ ๑๕/๑/๕๖ ยัง valid แน่นอน อ รชต และ อ สมศักดิ์ ออกประกาศ สธ ย้ำเมื่อ ๓๐/๓/๕๘ ว่า ๑๕/๑/๕๖ ยัง valid ดังนั้น ซื้อได้แน่นอน แม้ไม่มีเลข ๑๓ หลัก มีวิธีการขายชัดเจน ตามคู่มือเล่มม่วง ที่ส่งไปให้ สสจ ทุกจังหวัด และ รพ ในเขต กรมการแพทย์ของ กทม

คราวนี้ รพ ที่ซื้อบัตรได้ ที่แน่ๆคือ รพ กรมการแพทย์ซื้อได้แน่นอน นั่นคือ รพ ราชวิถี เลิดสิน นพรัตน์ครับ ก็ต้องเลือก รพ ที่ใกล้บ้านที่สุด

รพ มหาวิทยาลัย ผมยังไม่เห็นประกาศออกมาชัดๆว่าร่วมในกระบวนการขายบัตร แม้พี่ตุ๊กบอกเสมอว่ากลุ่มประกันกำลังจะขยายไปถึง รพ มหาวิทยาลัย

แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า รพ มหาวิทยาลัย ไม่รับรักษา แต่ต้องเป็นการส่งต่อจาก รพ ของกรมการแพทย์ เช่น ส่งต่อจากราชวิถี

เคสดู function น่าจะโอเค ดูแล้วไม่น่ามีโรคต้องห้ามในการซื้อหลักประกัน ดังนั้น ๑. ซื้อได้ ๒. ซื้อที่ รพ.กรมการแพทย์ เพราะถิ่นที่อยู่จริง อยู่ในกทม ๓. รพ. ปฏิเสธไม่ได้ เพราะถ้าตรวจสุขภาพแล้ว ไม่มีโรคต้องห้าม ยังไงก็ต้องซื้อได้

คุณหมอปูนส่งเอกสารมา ๓ ฉบับ กล่าวคือ (๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.รัชตะ รัชตะนาวิน)[1] (๒) มาตรการและแนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘[2] และ (๓) ปกคู่มือการใช้งานโปรแกรมประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๘[3] ซึ่งคุณหมอปูนยังกรุณาตัดส่วนที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ด้วย ซึ่งว่าด้วยการตอบคำถามว่า คนต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง/คนไร้สัญชาติไม่มีเลข ๑๓ หลัก สามารถซื้อหลักประกันสุขภาพได้[4]

เธอส่งข้อความมาอีกว่า

“ผมสนับสนุนมากๆ ให้กลุ่มประกันสร้าง hotline ให้คนไข้ หรือผู้ป่วยได้ voice ไปที่กลุ่มประกัน เพราะหลายครั้งแม้ระเบียบที่ทาง สธ. คิดว่าชัดแล้ว แต่ implementer ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม และที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยต้องไปสู้กับกับ รพ บางแห่งเอง ว่าซื้อได้ไม่ได้ ต้องจ่ายหรือไม่จ่าย ถ้ามี channel ที่ voice ได้ ย่อมช่วยทำให้เกิดความชัดเจน และช่วยปรับปรุงคุณภาพการบริการ

สมัยสามสิบบาทใหม่ๆก็วุ่นวายแบบนี้ ต่อมามี channel ที่คน voice เข้าไปได้ ภายในสิบปี ปัญหาคุณภาพการบริการ ปัญหาการตีความที่ผิดๆก็ลดลงๆ

คงเป็นโจทย์ใหญ่ของ อ เกษม[5] เหมือนกันครับ

ผู้บันทึกตอบไปในเวลา ๘.๒๒ น. ของวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ว่า

“ขอบคุณคุณหมอปูนมาก เป็นความเห็นที่ชัดเจนมาก ในพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็คงจะต้องหารือกัน

ก็เลยคิดว่า จะทดลองไปร้องขอซื้อที่ศิริราชด้วย เป็นการทดลองทางสังคมด้วย อยากถามคุณหมอปูนว่า เราจะต้องคุยกับ "ส่วนใด" ของโรงพยาบาลศิริราชคะ ? อ.แหววน่าจะชวนคุณหมอเกษมสัมภาษณ์ทางกล่องข้อความแบบนี้ได้นะคะ ใช่ไหม ?”

ในเวลา ๑๕.๐๔ น. ของประเทศอังกฤษกระมัง แต่ของประเทศไทย เป็นราวห้าโมงเย็น คุณหมอปูนตอบมาว่า “ศิริราชจะมีฝ่ายประสานเรื่องสิทธิครับ แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่า เค้าไม่ขาย เพราประกาศ สธ บังคม รพ ในสังกัด สธ และกรมการแพทย์ รพ มหาวิทยาลัย ไม่ได้เป็นที่ขายบัตร แต่เป็นที่รับส่งต่อคับ”

ผู้บันทึกถามกลับไปอีกว่า “เราควรไปถามเขาไหมคะ ถ้าควร เราควรทำหนังสือไปถามใคร

คุณหมอปูนตอบกลับมาว่า “ของกลุ่มประกัน โทรไปเช็คได้ที่ ๐๒-๕๙๐-๑๕๗๕ ครับ ของศิริราช มีแผนกเช็คสิทธิ ตรงตึก OPD

ผมว่าโจทย์คือ ให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงหลักประกัน ซึ่งแน่นอนว่าซื้อได้ แต่แค่ รพ ไหน ที่ใกล้ที่สุด ตามสิทธิของตน

จะลองทำหนังสือไปที่ศิริราชก็ได้ครับ ว่าเค้าเห็นอย่างไร

คุณหมอปูนส่งลิงก์เพื่อติดต่อศิริราชมาให้อีกด้วย

http://www.si.mahidol.ac.th/siriraj/hospital_new/contact/contact_insurance.php

ผู้บันทึกคิดว่า ถ้าคุณหมอปูนเข้าร่วมในพื้นที่เรียนรู้เพื่อเคสนี้ก็คงจะดี จึงเสนอไปว่า “สนใจไปอ่านการสอบปากคำเคสไหมคะ จะเพิ่มเข้าไปให้ค่ะ ตอนนี้ กำลังสอบความเป็นมา เป็นชีวิตที่เรียบง่าย ยอมรับทุกขภาวะได้อย่างสงบสันติ

คุณหมอปูนตอบในทันทีว่า “น่าสนครับ

ผู้บันทึกยิ้มใหญ่มาก แล้วตอบกลับไปว่า “เดี๋ยวจัดการค่ะ จะได้ช่วยคิดเรื่องการซื้อหลักประกัน ซึ่ง บุตรสาวของเคสให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากที่สุด พร้อมกันนั้น ก็รีบเพิ่มคุณหมอปูนเข้าไปในห้องสนทนา แล้วส่งข้อความไปหาคุณหมอปูนอีกว่า “เพิ่มคุณหมอปูนแล้วนะคะ ข้อเท็จจริงก่อนหน้านั้น ก็เป็นดังที่ อ.แหวว สรุปในบันทึก จะมีใหม่ๆ ก็คือ ที่ อ.ต่าย[6]สอบวันนี้ค่ะ

-----------------------------------------

บทสรุป : ความเป็นมาของการหารือ

-----------------------------------------

ในที่สุด บันทึกการสร้างพื้นที่เรียนรู้กับภาควิชาการด้านสาธารณสุขในวันนี้ ก็จบลงด้วยความตอบที่ชัดเจน พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไปแก่เคส และได้คนทำงานอีกคนในพื้นที่เรียนรู้ในโลกเสมือนจริง (Virtual Learning Area) ที่สร้างแล้วเพื่อเคสดังกล่าว และกำลังเตรียมการเพื่อพัฒนาสิทธิในหลักประกันสุขภาพเพื่อเธอผู้นี้ ตลอดจนสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราษฎร อย่างน้อย ในสถานะของราษฎรไทยซึ่งเคยประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง โดยการบันทึกในทะเบียนประวัติประเภท “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ท.ร.๓๘ ก)” ตามมาตรา ๓๘ วรรค ๒ แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑



[1] โปรดดูหน้า ๕

[2] โปรดดูหน้า ๖

[3] โปรดดูหน้า ๑๕

[4] โปรดดูหน้า ๑๖

[5] หมายถึง อาจารย์หมอเกษม ตั้งเกษมสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

[6] หมายถึง อาจารย์ ปภาวดี สลักเพชร แห่ง บางกอกคลินิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 599092เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2016 20:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 มกราคม 2016 20:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี