ตารางสอนเทอม 2/58

ตารางสอนเทอม 2/58 เทอมนี้ได้สอน 5 sections /2 subjects ก็ดีนะ เวลาอื่นๆจะได้เอาไว้บริหารจัดการโครงการความร่วมมือของสถาบันจัดการความรู้และการไปประชุมราชการต่างๆที่จะมาเรื่อยๆตลอดเวลา


วิชาการเขียน (writing) นี้คงจะเอาไว้พัฒนาเป็นวิชาหลักในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อยื่นตำแหน่ง ผศ. คิดว่าจะเอาเรื่องของ Multimodal Composition เข้ามาจับ โดยในยุคใหม่นี้ การเขียนได้มีการขยับเข้าสู่ digital composition ซึ่ง media ต่างๆนั้นจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการเขียนและการผลิตภาษาเขียนได้อย่างไร เป็นโจทย์ใหม่ที่ต้องทดลองใช้กับนักศึกษาและวิเคราะห์ผลด้วยการวิจัยต่อไป คงมีอะไรสนุกๆในเทอมนี้มากกว่าเดิม แต่ problem ของเด็กที่ขึ้นมาเรียน ปี 2 นั้นคงหนีไม่พ้นการต้องมารื้อฟื้น basic grammar / sentence syntax อยู่ดี ก่อนจะพาไปถึงระดับ composition ได้เป็นเรื่องเป็นราว สำหรับ rhetoric ของภาษาเขียนนั้น ถือเป็นสุดยอดความคาดหมาย ได้ก็ดี ไม่ได้ก็ค่อยพาเด็กไปWelcome to a new semester, folks !

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Sunchai Hamcumpaiความเห็น (0)