160103-4 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – Inconceivable & unthinkable / in connection with & in this connection / incredible & incredulous

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Inconceivable & unthinkable

Inconceivable หมายถึง เหลือเชื่อ ไม่สามารถอธิบายได้ ไม่อาจจินตนาการหรือนึกถึง

It seemed inconceivable that the president had been unaware of what was going on.

It is inconceivable that water should not be wet.

Unthinkable ความหมายอ้างอิงถึงบางสิ่งที่ไม่อาจนำมาคิดพิจารณาได้

แต่มีการใช้มากกว่า ในความหมายว่า สิ่งต่างๆที่ ไม่น่าเป็นไปได้หรือยากจะยอมรับ

It was unthinkable that she could be dead.

Suddenly the unthinkable happened and he drew out a gun.


In connection with & in this connection

In connection with วลีนี้มีความฟุ่มเฟือย

ควรแทนด้วยคำเดียวว่า about หรือ concerning

In this connection เป็นวลีอเนกประสงค์ ที่ไม่มีจุดหมาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้


Incredible & incredulous ทั้งสองคำ ต่างมีจุดร่วมที่ความหมาย ความน่าเชื่อ

หากแต่แตกต่างในการใช้

Incredible หมายถึง ไม่อาจเชื่อได้ หรือไม่เชื่อ

สามารถใช้กับ สถานการณ์ ข้อความ หรือนโยบาย หรือการข่มขู่ ต่อบุคคล

I find this testimony incredible.

An almost incredible tale of triumph and tragedy.

Incredulous หมายถึง เป็นที่สงสัย ไม่อยากเชื่อ

ตามปกติใช้กับ ทัศนคติของบุคคล

You shouldn’t be surprised that I’m incredulous after all your lies.

The movie’s unlikely happy ending came to pass as the result of an incredulous series of lucky accidents.

คำตรงข้ามของ credulous คือ gullible

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (1)

โชคดีปีใหม่ค่ะ