ไหว้ขอพรปีใหม่ 2559

สวัสดีปีใหม่ 2559

คำกล่าวที่เช้าวันที่1 มกราคม 2559 ต่างให้แก่กันกับผู้พบเจอในเช้าวันใหม่อันสดใส หลายคนฝากความหวังในปัใหม่ทีคลิบคลานมาถึง ด้วยจิตใจที่จะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ หลายคนคิดจะเริ่มสิ่งใหม่ หลายคนทำสิ่งดีๆอยู่แล้วก็ทำดีต่อไป

ที่บ้านน้าก็เข้นกัน เช้ามืดก็ปลุกกันเพื่อเตรัยมการ เตรียมสิ่งของไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ไหว้เครื่องมือทำมาหากิน ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้บรรพบุรุษ ที่อำนวยบรรดาลให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานให้ลุล่วงผ่านปีเก่าไปด้วยดีไม่มากก็น้อย

น้าชายน้าสาวทั้งสองจะเชื้อเชิญผู้เขียนนำรถคู่ชัพมาไหว้ทุกๆปีร่วมสิบสองปีแ้ล้ว บางปีลูกหลานอาจมากันเยอะก็จะเตรียมพวงมาลัยไว้ให้พอดีสำหรับร่วมไหว้

ผู้เขียนได้อธิษฐานขอพรด้วยความเคารพคารวะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อแม่ย่านาง ต่อวิญญาณบรรพบุรุษ ขอให้ลูกหลานประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน โรคภัยอย่าได้เบียดเบียน เดินทางปลอดภัย ขอให้โชคดีร่ำรวยทั้งลูกหลานและบริวารด้วยเทอญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลมหายใจ หนุ่มโรงงานความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่จ้าาคุณพิชัย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่2559เช่นกันครับคุณมะเดื่อ

เขียนเมื่อ 

ขอความสุข สุขานามัย จิตามัย คุณพ. จึงสำราญ ตลอดปี ๕๙ และ โชคดีตลอดกาล