151229-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – Ill & sick / illegal & unlawful & illicit

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Ill & sick ทั้งสองคำหมายถึง สุขภาพ กายหรือจิต ที่ไม่ปกติ ไม่แข็งแรง หรือ เป็นโรค

ในอเมริกา ใช้แทนกันได้ โดยถือว่า ill เป็นทางการมากกว่า

บางครั้งใช้กับอาการของโรคหรือความเจ็บป่วย ที่ร้ายแรงกว่า

This patient is ill with pneumonia. That one is sick with cold.

Sick ใช้ในอังกฤษ ให้หมายความเกือบเป็นอย่างเดียวว่า nauseated = คลื่นเหียน

แต่ในอเมริกาเหนือ ให้หมายความถึงความรู้สึกอยาก อาเจียน = vomit

มีการใช้วลีรวมด้วย sick มากมาย เช่น

Sick at heart - Sick to (หรือ at) the stomach

A sick headache - Sick for home

Sick humor - Sick smell

คำที่อาจใช้แทนได้ เช่น Ailing – indisposed – nauseated และ infirm.


Illegal & unlawful ความหมายต่างกันเล็กน้อย ถึงแม้จะมีการใช้แทนที่กันบ่อยครั้ง

Illegal หมายถึง สิ่งใดๆที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

Illegal immigrants/aliens.

It’s illegal to drive through a red light.

Unlawful หมายถึง การกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่โดยเฉพาะกับเนื้อหาเฉพาะอย่าง

ดังนั้น การที่มือถูกลูกบอลในเกมฟุตบอลจึงเป็น unlawful ไม่ใช่ illegal

Unlawful banking practices.

They claimed the ban was unlawful.

Illicit เป็นอีกคำมีความหมายคล้ายๆ เพียงมีแนวโน้มจะครอบคลุมสิ่งต่างๆที่ถูกห้ามไว้

หรือสิ่งที่ ไม่เป็นที่ยอมรับตามประเพณีหรือจากสังคม เช่น An illicit love affair.

การเล่นพนันอาจไม่ illegal ในบางแห่ง แต่ในบางที่บางคนถือว่า เป็น unlawful.

การกระทำ unlawful อาจเป็นหรืออาจไม่เป็น illegal แต่จะเป็นสิ่งที่ not approved เสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)