ตอนที่ 7

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 5   อ่านได้ที่นี่ (click)   เป็นเรื่อง CAS โดยพิสดาร

วิจารณ์  พานิช