151222-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด H – Hippie & hippy / historic & historical & history

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Hippie & hippy

Hippie อ้างอิงถึง Flower child ของทศวรรษที่ 60 ผู้ไว้ผมยาวสวมเสื้อยืดและรองเท้ายาง

กฎการเปลี่ยน y เป็น ie เมื่อเป็นพหูพจน์ เช่น Puppy เป็น puppies ไม่ใช้กับ hippie

คำนี้เกิดจาก hipsters อาวุโสสร้างขึ้นเรียกตนเอง โดยใช้พหูพจน์ เป็น hippies

Hippy เป็น คุณศัพท์ กล่าวถึงบางคนผู้มีสะโพกผายใหญ่กว้าง


Historic & historical ทั้งสองคำมีความหมายคาบเกี่ยว

การใช้ว่า historic อาจแสดงนัยว่ามีความสำคัญมากกว่า ความจริงที่ควรเป็น ตัวอย่างเช่น

A historical lecture อาจเพียงบอกเล่าเกี่ยวกับบางสิ่งที่ได้เกิดขึ้น ขณะที่เมื่อใช้ว่า

A historic lecture อาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของเหตุการณ์ไปบ้าง

Historic ควรใช้อ้างอิงถึงบางสิ่งที่มีชื่อเสียง มีอิทธิพล หรือสร้างประวัติศาสตร์ได้

หรือสรุปว่า มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ควรใช้กับ อาคาร สถานที่ เขต หรือเหตุการณ์

ออกเสียง “hi’STOR’ik”

เป็นคำที่ใช้มากเกินควรในอเมริกาในความหมายพ้องว่า ‘เก่าแก่กว่าของรุ่นพ่อ’

หมายถึง สิ่งน่าจดจำในประวัติศาสตร์ หรือสิ่งสำคัญในประวัติศาสตร์

Historical ความหมายว่า เกี่ยวข้องกับ หรือประกอบอยู่ในประวัติศาสตร์ หรือมีอยู่ในอดีต

สถานที่อาจมี historical interest ถ้านักประวัติศาสตร์ให้ความสนใจแต่มิใช่แค่ความเก่า

A historical novel. A historical fact.

A specialist in historical studies.

ออกเสียง “hi’STOR’I’kal”

ทั้งอังกฤษและอเมริกันใช้ article an กับคำว่า historical (Wordweb Dict.)

History ออกเสียง”HIS’tuh’ri” มิใช่ “HIS’try”


ข้อสังเกต อาจไม่ผิด ที่จะเขียนหรือพูดโดยใช้ an นำหน้า เช่น

an historical meeting, an historical novel, an historical fact.

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการออกเสียง h ที่นำหน้าคำเช่น hotel, historic และ historical

มากขึ้นในปัจจุบัน การใช้ an เป็น article จึงมีการใช้น้อยลงด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (2)

sr
IP: xxx.177.144.232
เขียนเมื่อ 

This "Hippy เป็น คุณศัพท์ กล่าวถึงบางคนผู้มีสะโพกผายใหญ่กว้าง" is new to me. I really have not heard "hippy" in other than the usual noun for 'hipster". I think I have seen more of "hippy" rather than "hippie". The usual rule for plural dressing is hippy --> hippies.

She is hip. = She is trendy = She follows the latest fashion or trend. ('hip' here is adjective.)

เขียนเมื่อ 

Such meaning of HIPPY was indicated in several dictionaries.

Nat