151221-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด H – Height / help the problem / hero & protagonist

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Height นาม หมายถึง การวัดจากฐานถึงยอด แนวดิ่ง

เป็นที่สงสัยของผู้ใช้ เมื่อเทียบกับ การวัดในแนวอื่นๆ ที่แต่ละคำลงท้ายด้วย TH

เช่น Width – Breath – Length

ที่ซึ่งในความจริง เคยสะกดด้วย th แบบเดียวกัน

แต่การออกเสียงมาตรฐานของคำนี้ ปัจจุบันลงท้ายด้วย T การสะกดจึงเปลี่ยนตาม


Help the problem วลีที่มักได้ยินในประโยคเช่น Help the problem of poverty.

อันหมายถึง ช่วยเหลือปัญหาของความยากจน ซึ่งเป็นการช่วยผิดเรื่อง

โดยที่จุดประสงค์ของการพูด และวลีที่ถูกต้อง คือ

ต้องการช่วยแก้ปัญหาของความยากจน = Help solve the problem of poverty.

เช่นเดียวกับวลี ‘Suicide help line’ ผู้ฟังเข้าใจความหมาย แต่ประโยคที่ควรใช้คือ

‘Suicide prevention help line.’


Hero & protagonist

Hero การใช้ทั่วไป มีสองความหมายว่า ตัวแสดงนำในเรื่อง และบุคคลกล้าหาญ น่ายกย่อง

แต่ในวรรณคดีหรือภาพยนตร์ สมัยใหม่ ตัวเอกอาจมีพฤติกรรมทำนองมิใช่คนกล้าหาญ

และอาจเป็นคนด้อยประสบการณ์ก็เป็นได้

จึงควรหลีกเลี่ยง นอกจากต้องการเน้นว่า ตัวนำในเรื่องนั้น เป็น hero จริงๆ

RAF pilots were the heroes of the Battle of Britain.

Protagonist นาม ศัพท์เทคนิค ใช้เป็นทางการ หมายถึง ตัวละครหลักใน ละคร ภาพยนตร์ หรือหนังสือ

หรือบุคคลสำคัญในเหตุการณ์จริงโดยเฉพาะในการแข็งขันหรือสู้รบ

หรือผู้สนับสนุนสำคัญใน นโยบายหรือขบวนการ

In this colonial struggle, the main protagonists were Great Britain and France.

A strenuous protagonist of the new agricultural policy.

การใช้ protagonist ดีที่สุดคือในความหมายเดิมของการแสดงบนเวที

มิใช่ในความหมายพ้องกับ supporter หรือ proponent.

นอกจากนั้น เพราะมีความหมายพื้นฐานว่า leading character = ตัวแสดงนำ

การใช้ในประโยค The play’s half-dozen protagonists were well cast.

เป็นการทำให้ความหมายไม่ชัดเจน ควรใช้ characters แทนที่ protagonist จะชัดเจนกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)