151219-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด H – Hear & here / heard & herd / heroin & heroine

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Hear & here ออกเสียงไม่ต่าง แต่ความหมายคนละเรื่อง

Hear กริยา การรับรู้เสียงต่างๆด้วยหู

I can’t hear very well.

To hear both sides of the argument.

กริยา ใช้เป็นทางการ เมื่อศาลรับฟังคำแถลงคดีหรือหลักฐาน เป็นการรับรู้ไว้พิจารณาเพื่อให้คำตัดสิน

The jury have heard evidence from defense witnesses.

Here กริยาวิเศษณ์ แสดงเรื่องสถานที่ หรือตำแหน่ง


Heard & herd คำที่ออกเสียงใกล้เคียงกัน

Heard เป็น past และ past participle ของ hear

Herd นาม หมายถึง กลุ่มขนาดใหญ่ของสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้กับสัตว์มีกีบ

อยู่รวมกันหรือเลี้ยงเป็นปศุสัตว์

Farms with big dairy herds.

A shepherd herding his flock.

ใช้เชิงดูแคลน หมายถึง กลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายๆกัน

I dodged herds of joggers.

They were herded into a bus.


Heroin & heroine ออกเสียงคล้ายกันมาก

Heroin คือยาเสพติดร้ายแรงที่ผิดกฎหมายทำจาก morphine

A heroin addict.

Heroine สตรีได้รับการยกย่องในความกล้าหาญ หรือกระทำวีรกรรมอันโดดเด่น

The heroine is played by Demi Moore.

She was a true feminist heroine.

My heroine was Elizabeth Taylor. (ให้ความหมายเหมือนเป็น idol)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

I think 'heard' sounds the same as 'herd'. Only context (other words around them) could tell them apart. Same for heroin and heroine (we have to watch for other words to tell them apart).