ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาด อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9799

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาด

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

วิศวกรรมเครื่องกลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล

ข้อถือสิทธิ

1. ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาด ประกอบไปด้วย คมมีด(9) ชุดเฟืองดอกจอก(10) ชุดดันแป้งติดมีด(11) กรวยรองรับ(12)

มีลักษณะพิเศษ คือ คมมีด(9) ชุดเฟืองดอกจอก(10) ชุดดันแป้งติดมีด(11) กรวยรองรับ(12) ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย

- คมมีด(9) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดกว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 125 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผ่น อยู่คนละด้านเชื่อมต่อกันหมุนตัดสลับกันไปเหมือนใบพัดสำหรับหมุนตัดแป้ง เมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วมีขนาดกว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 115 มิลลิเมตร

- ชุดเฟืองดอกจอก(10) ขนาด 1.5 โมดุล เฟืองขับ 18 ฟัน เฟืองตาม 36 ฟัน อัตราทด 1 ต่อ 2 การหมุนตัดนี้มีความเร็วรอบประมาณ 35 รอบ/นาที

- ชุดดันแป้งติดมีด(11) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมมีขนาดกว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 125 มิลลิเมตร ประกบอยู่ติดกับด้านหน้าคมมีดซึ่งเมื่อประกอบแล้วจะทำให้ชุดดันแป้งติดมีดอยู่คนละด้านกัน การทำงานใช้หลักการเลื่อนตัวลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อไปดันแป้งที่ติดอยู่ที่ด้านนอกคมมีดให้ล่วงลงสู่ถาด เมื่อหมุนตัดสลับไปอีกด้านชุดดันแป้งติดมีดก็เลื่อนตัวลงตามแนวโน้มถ่วงของโลกมาอีกด้านเพื่อไปดันแป้งที่ติดอยู่ลงสู่ถาดต่อเนื่องสลับกันไป

- กรวยรองรับ(12) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นลักษณะกรวยรองรับเพื่อให้แป้งไหลลงสู่ถาดเป็นแนวระนาบเดียวกัน มีขนาดปากกว้าง 25 x 120 มิลลิเมตร มีมุมเอียง 45 องศา

2. ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดดังกล่าว มีความเร็วรอบในการหมุนตัดที่เหมาะสม 35 รอบ/นาที

3. ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งมีชุดดันแป้งติดมีด(11) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมมีขนาดกว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 125 มิลลิเมตร ประกบอยู่ติดกับด้านหน้าคมมีด ใช้หลักการทำงานเลื่อนตัวลงตามแนวโน้มถ่วงของโลกเพื่อไปดันแป้งที่ติดอยู่ที่ด้านนอกคมมีดให้ล่วงลงสู่ถาด เมื่อหมุนตัดสลับไปอีกด้านชุดดันแป้งติดมีดก็เลื่อนตัวลงตามแนวโน้มถ่วงของโลกมาอีกด้านเพื่อไปดันแป้งที่ติดอยู่ลงสู่ถาดต่อเนื่องสลับกันไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การขออนุสิทธิบัตร (ด้านสิ่งประดิษฐ์)ความเห็น (0)