ตัวเอง                                    

เมื่อไม่มีใครอยู่เคียงข้าง                        

อาจท้อบ้าง  อาจหวั่นไหว

คนที่เคยเคียงข้างมาร้างไป

แน่นอนว่าใจย่อมสลาย

ก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้

ที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้

ปลอบโยนตัวเองในวันเลวร้าย                

เราไม่มีแพ้พ่าย  ถ้าสามารถ

       ชนะตนเอง  

 จากหนังสือ ก้าวไปด้วยใจกล้า