วันนี้ผมได้ลองเข้าไปตรวจสถิติ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อก beemanNUKM ที่ http://gotoknow.org/blog/beesman สถิติตัวนี้อยู่ที่ด้านล่างสุด ในหน้าหลักของบล็อกเรา คลิ๊กตรงส่วนที่เขียนว่า "แสดงสถิติของหน้าเพจนี้ " แล้วระบบก็จะให้ป้อนรหัสตัวเลข (ตัวอักษร)  เมื่อใส่ถูกต้อง จะแสดงสถิติมาให้เห็น ดังภาพตัวอย่างนี้

สถิติของหน้าเว๊บ 
 

     สถิติตัวนี้ แสดงการเยี่ยมชมรวม 15,080 ครั้ง สำหรับบล็อก beemanNUKM  เริ่ม count  ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2549 ซึ่งเป็นวันที่ลงระบบ GotoKnow version 2 หรือ KnowledgeVolution ...รวม 503 หน้า (สถิติของ site meter ซึ่ง count ตั้งแต่ 13 มกราคม 2549 คือ 62,000)

     ข้อจำกัดของสถิติตัวนี้ คือ การนับทุกครั้งเมื่อมีการเข้าไปอ่านบันทึกในบล็อก ดังนั้นถ้าเราตีพิมพ์บันทึกแล้วเข้าไปแก้ไข สมมุติว่าแก้ไข 10 ครั้ง..ระบบก็จะ count 10 ครั้ง ทำให้ตัวเลขสูงเกินจริง ดังนั้นสำหรับคนที่ขยันแก้บันทึก รวมถึงเจ้าของบล็อกที่ขยันเข้าไปอ่านบันทึกและเขียนบันทึก ก็จะมีสถิติตัวเลขสูงไปด้วย...เป็นเงาตามตัวเลยทีเดียว....

    แต่อย่างไรก็ตาม ทุกท่านก็จะมีสถิติที่ใช้ฐานเดียวกันในการคำนวณ ดังนั้นตัวเลขจึงพอเปรียบเทียบกันได้โดยภาพรวม

***************************************

   คราวนี้ มานึกถึงเสน่ห์อันหนึ่งของ GotoKnow version 1 ...ทุกครั้งที่เราเข้าไปในบล็อกของเรา ก็จะเห็นสถิติอันหนึ่งคือ....บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด...เรียงลำดับประมาณ 10 บันทึก....

   ส่วนที่ Version 2 ขาดหายไปคือ ในศูนย์รวมข้อมูลของเจ้าของบล็อก ระบบจะแสดงเฉพาะ บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็น ในส่วนที่เป็นบันทึกใหม่ๆ เพียง 5 บันทึก....

   ส่วนที่หายไปคือ ถ้ามีผู้มาให้ข้อคิดเห็น ในบันทึกเก่าๆ ของเราเพิ่มเติม (กรณีเคยมีข้อคิดเห็นอยู่แล้ว) เช่น ในบันทึกของเดือนก่อน...ส่วนนี้ จะไม่ปรากฏใน "ศูนย์รวมข้อมูล"...

   ผลก็คือ เราไม่ทราบว่า..มีคนเข้ามาให้ข้อคิดเห็นในบันทึกเก่า ทำให้เราไม่ได้ไปตอบ หรือ ถ้าบังเอิญเปิดเข้าไปพบเข้า ก็ตอบช้าไปแล้ว บางที ตอบช้าไปถึง 2-3 เดือน..

   แต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมาก หรือยึดติดกับ Version 1 มากเกินไป Version 2 นี้ มีการพัฒนาไปในทางที่ดี มากกว่า Version 1 หลายเท่าครับ...เพียงแต่ว่า...คนเคยใช้ Version 1 ก็ย่อมคิดถึงสิ่งดีๆ ใน Version 1 บ้างเป็นธรรมดา...จริงไหมครับ