พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีและโทรคมนาคม

จากพระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ในหมวด ท,ธ,น,บ,ป นำมาพิจารณา โดยใช้เหตุผลจากความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ใน 3 ส่วนหลัก คือ ผู้ประกอบการ,ผู้บริโภคและกำหนดกฏเกณฑ์การแข่งขัน    

โดยพิจารณาจากหมวดของกฏหมายทั้งหมด 5 หมวด ดังนี้

  
    http://www.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=displayLawList&id=2
  
  

หมวด ท  

ทะเบียนพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๙๙ เหตุผล : คิดว่าเกี่ยวข้องในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ต้องการเปิดบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยที่บริษัทผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ เหตุผล : คิดว่าเกี่ยวข้องในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจ ที่เป็นผู้ประกอบการในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการในทางโทรคมนาคม ซึ่งต้องมีการควบคุมทุนรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากที่สุด

หมวด ธ คิดว่าไม่มีกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวด น คิดว่าไม่มีกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวด บ

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ เหตุผล : คิดว่าเกี่ยวข้องในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจ เนื่องจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอุสหกรรมใหญ่และมีการแข่งขันมาก ดังนั้นบริษัทผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจึงมีขนาดใหญ่และจำเป็นต้องบริษัทมหาชนเพื่อหาเงินทุนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

หมวด ป

ไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ เหตุผล : คิดว่าเกี่ยวข้องในส่วนของผู้กำหนดกฏเกณฑ์ในการแข่งขัน โดยเกี่ยวข้องในด้านการจัดสรรคลื่นความถี่