ชื่อเรื่องชี้แอดมิชชั่นไม่ได้ลดเครียด

แหล่งที่มาhttp://www.dailynews.co.th/dailynews/pages/front_th/popup_news/Default.aspx?Newsid=107503&NewsType=1&Template=1

ปัจจุบันระบบแอดมิชชั่นยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามที่เคยกล่าวอ้างไว้ที่ว่าระบบแอดมิชชั่นจะทำให้เด็กสนใจเรียนในห้องมากขึ้นและแก้ปัญหากวดวิชาได้ แต่กลายเป็นว่าเด็กยังต้องเรียนกวดวิชาอยู่และเรียนมากขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ช่วยลดความเครียดของเด็กและผู้ปกครอง แต่จะมีเพียงการกระจายโอกาสทางการศึกษาที่ทำให้เด็กต่างจังหวัดมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น