1.อนงค์ เถื่อนถ้ำ

2.จุฬาลักษณ์ พันธุ์เขียน

3.ศิริลักษณ์ พงษ์โอสถ

4.วิมล รุ่งเรือง

5.อนงค์รัตน์ ธิติวณิชสกุล

6.รัถยา เมณฑ์กูล

7.พัชระ หิรัญเขต

8.ธิดารัตน์ เกยงค์

9.สุภาภรณ์ จันสา