เรื่องเล่านี้อาจจะช้าไปหน่อย....แต่เป็นความประทับใจว่าเราไม่นึกเลยว่าเรามาทำงานแล้วจะได้ทำกิจกรรมในลักษณะอย่างนี้คือ  เรานัดประชุมในหัวเรื่อง AAR&BARแต่ หัวหน้าได้เปลี่ยนแผนโดยนำหนังเรื่องเสียงกู่จากครูใหญ่มาให้พวกเราในแผนกดู เมื่อดูเสร็จก็ให้แสดงความคิดเห็นว่าได้อะไรจากหนังที่ดูบ้าง และคิดอย่างไร   ทุกคนก็แสดงความคิดในแบบของที่ตนเองคิดและเราก็ได้พบหลายคนก็คิดแตกต่างไปจากเรา และเราเองก็ได้นำความคิดที่เพื่อนๆได้แสดงความคิดเห็นออกมาประสานความคิดให้มาอยู่เป็นหนึ่งเดียวในความคิดของเรา

 สรุปความคิดที่เพื่อนๆได้นำเสนอมา

-   อย่างมองคนเพียงภายนอกหากยังไม่ได้ศึกษาเขาเสียก่อน

-   การทำงานต้องมีความมุ่งมั่นและอดทน

-   การทำงานต้องรู้จักการวางแผน

-  การทำงานต้องมีวาทะศิลป์

และอีกมากมายเหลือเกินที่ได้จากหนังเรื่อง "เสียงกู่จากครูใหญ่"