วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิการยน 2549 วันนี้ดิฉันลงมือทำบอร์ดแล้วค่ะ บอร์ดขนาด 50*50 นิ้วค่ะ ใหญ่พอสมควรเลยล่ะค่ะ

1. เริ่มจากติดกระดาษพื้นสีครีมลายไม้ก่อนค่ะ แต่เนื่องจากบอร์ดมีขนาดใหญ่และดิฉันต้องการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดจึงใช้กระดาษเพียง 2 แผ่น นำมาวัดขนาดขอบที่จะเหลือจากส่วนพื้นที่ติดรูป

2. ติดกระดาษหนังช้าง 2 แผ่นสำหรับติดรูปและข้อความ

3. ตัดกระดาษสีม่วง ฟ้า ชมพู สำหรับทำดอกไม้และกระดาษสีเขียวทำใบไม้

4. ตัดกระดาษสีแดงและสีน้ำเงินใช้ทำผีเสื้อ แล้วนำลวดอ่อนมาทำเป็นขดคล้ายสปิงติดกับตัวผีเสื้อ เพื่อให้ผีเสื้อดูเหมือนบินได้

5. นำดอกไม้ ใบไม้และผีเสื้อไปติดที่มุมทั้ง 4 ของบอร์ด

6. นำกระดาษ สีแดง เขียว น้ำเงิน มาตัดเป็นพื้นหลังสำหรับติดรูปบุคลากร เหตุผลที่ต้องใช้สีแดง เขียว น้ำเงินเพราะเป็นแม่สีของแสงที่อยู่ในสัญลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์ETV ค่ะและฝ่ายที่ศูนย์ก็มี 3 ฝ่ายพอดี

7. นำกระดาษโฟโต้มาพริ้นรูปบุคลากร แต่เนื่องจากเป็นการพริ้นรูปสีจึงใช้เวลานาน ตอนเย็นยังเหลือรูปที่ยังพริ้นไม่เสร็จอีกหลายรูปจึงพักไว้ก่อนค่ะ พรุ่งนี้ดิฉันจะมาทำต่อให้เสร็จค่ะ