151130-5 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – Feature / felicitous & fortuitous & fortunate.

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Feature เป็นคำที่มีการใช้มากเกินควร

เป็นที่ยอมรับ

ในการใช้เป็น นาม = What is the feature of the show?

ใช้เป็น คุณศัพท์ = This is the feature attraction.

และใช้เป็น กริยา = The newspaper featured that story.

ในการใช้ในความหมายว่า จินตนาการ = imagine

หรือ การเกิดขึ้นของ = conceive of

เป็นการใช้แบบไม่เป็นทางการ และเป็นแบบ ภาษาถิ่น


Felicitous & fortuitous & fortunate

Felicitous หมายถึง เหมาะสม ลงตัว

The view was the room’s only felicitous feature.

A felicitous turn of phrase.

Her prose style is not always felicitous; she tends to repetition.

Fortuitous หมายถึง เกิดได้ตามโอกาส โชคดี บังเอิญ

Profits were enhanced by a fortuitous drop in the cost of raw materials.

His success depended on a fortuitous combination of circumstances.

สมัยใหม่มักใช้ fortuitous อ้างอิงผลที่ได้มาด้วยโชค จนเกือบพ้องความหมายกับ lucky หรือ fortunate

ซึ่งเป็นที่สงสัยเนื่องจากไม่ถูกต้องตามหลักนิรุกติศาสตร์ ควรหลีกเลี่ยง เช่น

From a cash standpoint, the company’s timing is fortuitous.

Fortunate หมายถึง มีผลที่น่ายินดี มีโชคดี เป็นมงคล

He was extremely fortunate to survive.

She is in the fortunate position of having plenty of choice.

Remember those less fortunate than yourselves.

บางสิ่งที่เกิดแบบ fortuitous อาจเป็นได้ทั้ง felicitous และ fortunate,

แต่ทั้งสามคำ ตามปกติ มิได้มีความหมายที่พ้องกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)