ความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา


มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๔ และเชิญผมไปเป็นวิทยากร พูดเรื่อง “บทบาทสภามหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการ” เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ผมได้ขยายสาระ เป็น ความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา และขอนำมา ลปรร.ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๒๐ ต.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)