การใช้แรงงานนักโทษทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนอกเรือนจำ

การใช้แรงงานนักโทษทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจำ ที่ “โรงงานหลังคาแดง” เป็นโรงงานผลิตเหล็กหลังคาในอุตสาหกรรมของซาร์แห่งรัสเซีย ภายใต้ชื่อแบรนด์ “อูราลดำ” ที่มีการผลิตและส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก มานานหลายทศวรรษในช่วงต้นศตวรรษ ที่ ๑๙ เป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจของรัสเซียขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตของนักโทษ เป็นสำคัญ.............................


การใช้แรงงานนักโทษทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนอกเรือนจำ


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์


การใช้แรงงานนักโทษทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนอกเรือนจำ ที่นำเสนอในบทความนี้ คือ การใช้แรงงานนักโทษทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนอกเรือนจำของรัสเซีย ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://magazines.russ.ru/ural/๒๐๐๗ /๑๒ sas๘.html พบว่า รัสเซียมีการใช้แรงงานนักโทษทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนอกเรือนจำมาเป็นเวลานาน เช่น ในสมัยของพระเจ้าซาร์ ในยุคจักรวรรดิรัสเซีย (ค.ศ. ๑๘๙๔ - ๑๙๑๗) มีการใช้แรงงานนักโทษทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจำ ตามพระราชกฤษฎีกาของซาร์ ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจโลหะ ในเมืองอีกาเทนเบิส ( Yekaterinburg) ที่เรียกว่า "โรงงานหลังคาแดง" ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด ในอุตสาหกรรมของซาร์แห่งรัสเซีย ภายใต้ชื่อแบรนด์ "อูราลดำ" เป็นโรงงานผลิตเหล็กหลังคา ที่มีการผลิต และ ส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๒๒ ภายหลังจากการปฏิวัติ ล้มล้างระบอบซาร์ ได้มีการฟื้นฟู "โรงงาน หลังคาแดง" เพื่อผลิตเหล็กอีกครั้งหนึ่งโดยใช้นักโทษออกไปทำงานวันละประมาณ ๕๐๐ คน มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังยุโรป และ เอเชียผ่านทางหลวงสายไซบีเรีย - มอสโก มานานหลายทศวรรษ
โดยสรุป


การใช้แรงงานนักโทษทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจำที่ “โรงงานหลังคาแดง” เป็นโรงงานผลิตเหล็กหลังคาในอุตสาหกรรมของซาร์แห่งรัสเซีย ภายใต้ชื่อแบรนด์ “อูราลดำ” ที่มีการผลิตและส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก มานานหลายทศวรรษในช่วงต้นศตวรรษ ที่ ๑๙ เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการใช้แรงงานนักโทษออกไปทำงานที่โรงงาน และ บริษัทเอกชนภายนอกเรือนจำ นอกจากนั้น เรือนจำรัสเซียยังมีการใช้แรงงานนักโทษทำงานภายนอกเรือนจำหลายประเภท เช่น การทำงานในเหมืองแร่ โรงเลื่อย และ อื่นๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของรัสเซียขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตของนักโทษ เป็นสำคัญ


.................อ้างอิง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ดิฉันคิดว่าดีกับนักโทษเองนะคะ


- ชีวิตไม่เหงา เบื่อ ทำให้คิดฟุ้งซ่าน


- ได้เห็นคุณค่าของตัวเอง


เมืองไทยก็เห็นทำงานใช้แรงงานทำงานตามถนน แต่ไม่ทราบว่ามีทำงานที่อื่นหรือไม่ มีมั๊ยคะ

ผมเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าการทำงานตามถนนเป็นโครงการฝึกวิชาชีพของกรมราชทัณฑ์ ชื่อโครงการฝึกวิชาชีพลอกท่อ และ ทำให้ผมสงสัยว่าเมื่อพ้นโทษไปแล้วจะไปรับจ้างลอกท่อที่ไหน สำหรับการทำงานที่อื่นถ้าหมายความถึงการออกไปทำงานอื่นของบริษัทเอกชน หรือ โรงงานอุตสาหกรรมนอกเรือนจำ เท่าที่ทราบยังไม่มีครับ อาจารย์ nui ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับอาจารย์ ดร.จันทวรรณ

ขอบคุณมากครับอาจารย์ ดร.ขจิต

ขอบคุณมากครับอาจารย์ nui

ขอบคุณมากครับอาจารย์มะเดื่อ