อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตัวตน สิรู้ใช้


...กาลวา- ระผ่านพ้น.......สติดล ประจักษ์ธรรม

สิ่งสรรพ มิคงค้ำ.............จิตย้ำ พะวงใด


...ควรคิด ประกอบดี........สละลี้ ละ"ตู"ไซร้

ตัวตน สิรู้ใช้...................พละไว้ ผดุงธรรม


*** จิต ให้อ่าน จิ - ตะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)