สื่อรุ่นใหม่-ดวงตาใหม่

ในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2558 ได้มีโอกาสไปอบรมสื่อใหม่ดวงตาใหม่ ปลุกพลังสร้างสรรค์สื่อ รุ่นที่1 ณ สบายโอเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เป็นการเข้าใจผิดที่ดีที่สุดของดิฉัน เห็นชื่อ"สื่อใหม่ดวงตาใหม่ ปลุกพลังสร้างสรรค์สื่อ" รีบสมัครทันทีเลย วันเกือบสุดท้าย คิดว่าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การผลิตสื่อ ทั้งๆที่งงอยู่ว่าทำไม ศูนย์จิตตปัญยา มหิดล มาอบรมสร้างสื่อ ด้วยอานิสงฆ์ ทฤษฎีโลกกลมทำให้ได้มาเจอกัลยามิตร ทุกสาขาทุกอาชีพ กลุ่มเราอายุน้อยที่สุด 16ปี เป็นการอบรมที่ลงตัวทั้งที่อายุเป็นปู่หลาน

หลังจากลงทะเบียนพร้อมรับหนังสือประเทืองปัญญากระเป๋าหนึ่ง เราได้เข้าห้องอบรมอย่างตื่นตาเพราะไม่มีโต๊ะ มีเก้าอีที่จัดเป็นวงกลม กิจกรรมแรกของเราคือ การละลายพฤติกรรมด้วยการเดินเป็นวงกลมเดินทักทาย แนะนำตนเอง หน้าที่การงาน ความภาคภูมิใจของตนเองกับเพื่อน

ตามด้วยกิจกรรมภูเขาไฟระเบิด ลักษณะกิจกรรมคือ ยืนเป็นวงกลม ถ้าพิธีกรบอกว่าคนที่ใส่นาฬิกา คนที่ใส่นาฬิกาต้องวิ่งเขาแตะภูเขาไฟที่อยู่กลางวงแล้วกลับทีเดิม

ตามด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มคละสถานที่คละเพศ ให้ประกอบร่าง ตามจินตนาการ

้ที่จัด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูเพ็ญศรีความเห็น (0)