151103-5 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด D – Disrespect

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Disrespect นาม การขาดความเคารพต่อบุคคลหรือสิ่งอื่น

เมื่อบางคน แสดง disrespect เขาพูดหรือประพฤติในลักษณะที่

แสดงการขาดความเคารพ ต่อบุคคล กฎหมาย หรือประเพณี

Disrespect for the law/the dead.

Growing disrespect for the rule of law.

คุณสามารถใช้วลี no disrespect to กับบางคน หรือบางสิ่ง

เมื่อคุณกำลังจะกล่าวคำติเตียนพวกเขา เพื่อแสดงว่าคุณมิได้มีประสงค์ร้ายต่อพวกเขา

หรือชื่นชมพวกเขาในเรื่องอื่น

No disrespect to John Beck, but the club has been happier since he left.

บางคนมีความเห็นว่า การใช้ disrespect เป็นกริยา ไม่ถูกต้อง ควรต้องใช้เป็น นาม เท่านั้น

เมื่อต้องการพูดหรือเขียน อย่างเป็นทางการ

They were accused of treating the country’s flag with disrespect.

ตัวอย่างการใช้เป็นกริยา ในประโยค ไม่เป็นทางการ

They were accused of disrespecting the country’s flag.

He denied disrespecting the disaster victims.

The teacher’s dedication has been ignored or disrespected.

Don’t disrespect what I believe in.

A young brave who disrespects his elders.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)