หน้าที่มาก่อนอย่างอื่น

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วงเวลาวันที่ ๘ ถึง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจในการทำหน้าที่งานราชการ กับภาระงานที่สถานศึกษาและงานสำคัญคือ การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ที่เสด็จมาที่หอประชุมพุทธมณฑล วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น เพื่อนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ส่วนวันที่ ๙ -๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา ร่วมกับทีมกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรชายแดน ซึ่งจัดประชุมที่ จังหวัดอุตรดิษถ์ และจัดส่งทางอิเลคทรอนิกส์ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามบัญชาของเลขาธิการ กศน รวมทั้งงานกฐินพระราชทานวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้ประชุมสอบถามที่ประชุมบุคลากรเมื่อวันวาน มีผู้เสนอตัวประสงค์จะไปร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานแทน จึงสั่งการด้วยวาจาที่ประชุม เพราะสถานศึกษายังมีภาระงานด้านตกแต่งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยังไม่เสร็จ โดยเฉพาะสำนักงาน ห้องประชุม "ภิญโญสวัสดิ์"ต้องจัดหาทรัพยากรโต๊ะ เก้าอี้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ผ้าม่าน และเครื่องโปรเจคเตอร์เพื่อทำให้เสร็จทันก่อนปีใหม่ ห้องเกียรติยศเพื่อจัดทำให้เสร็จก่อนปีใหม่ พิพิธภัณฑ์ถาวรที่จะต้องเสร็จตามกำหนดเปิดและทำบุญใหญ่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามาถปล่อยให้ผู้อื่นทำแทนมิได้ แต่การทำแผนปฏิบัติงานประจำปีสามารถให้ผู้อื่นทำได้และกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน ก็สามารถสนองความต้องการผู้ประสงค์จะไปได้หากเราไม่มีแผนงานส่วนตัวก็ไม่สามารถผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)