" การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จ พระบรมราชชนนี " วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคมความเห็น (1)

ยินดีด้วยนะคะ