ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย.

ฉบับที่ ๐๓๘ สัมมนาวิชาการ "การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"


สัมมนาวิชาการ การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Lifelong Learning Space for Thailand Digital Economy)


เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 58 ทีม ศจย. ได้มีโอการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Lifelong Learning Space for Thailand Digital Economy) จัดโดย ฝ่ายบริหารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ จำนวนผู้เช้าร่วมประมาณ 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคลังทรัพยากรการศึกษาดิจิทัลแบบเปิด ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ของประเทศในรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานจนอุดมศึกษา ความรู้วิชาการจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน ทุกที่ ทุกเวลา มุ่งสู่การใช้ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society) ได้อย่างแท้จริง


ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้ขับเคลื่อนที่จะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหนึ่งในห้าด้านนั้นคือ การส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล (Digital Society Promotion) ที่เกี่ยวกับการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพใน 4 ประเด็นคือ (1) การพัฒนาประชาชนที่สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาด มีความรับผิดชอบและเท่าทันสื่อ (2) การลดความเหลื่อมล้ำดิจิทัล เช่น การบูรณาการนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการเรียนอีเลิน์นนิงไปสู่ชุมชนชายชอบที่ห่างไกลมากๆ หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยผู้ที่บกพร่องทางการเรียนรู้เขียนหนังสือได้ ซึ่งในเรื่องเหล่านี้ทางคณะทำงานกำลังดำเนินการอยู่ (3) การแปลงสื่อต่างๆให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และมีการจัดเก็บ/ จัดแสดงอย่างฉลาด เพื่อให้สังคมมี digital content พร้อมสำหรับการเรียนรู้ และ (4) การพัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อสังคม โดยมีบริการเร่งด่วนที่สุดคือ บริการการศึกษา/ การเรียนรู้แบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นที่มาของงานสัมมนาในวันนี้”


โครงการการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning Space ที่คณะทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้พัฒนาขึ้น โดยโครงการนี้จะมุ่งเน้นการบูรณาการและเชื่อมโยงคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในทุกระดับการศึกษา จากการศึกษาพื้นฐานไปสู่ความรู้ระดับอุดมศึกษา จากความรู้วิชาการสู่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางและโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา

ในการสัมมนาวิชาการ “การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Lifelong Learning Space for Thailand Digital Economy) มีวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ได้รับเกียรติบรรยายเรื่อง ทิศทางและแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษใหม่ มีการสอนการเรียนรู้ผ่านสื่อใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาการของการใช้สื่อใหม่ สื่อดิจิทัล สื่อสังคม และอนาคตของการใช้เทคโนโลยี


ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผอ. สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้รับเกียรติให้บรรยายในงานเปิดตัว Thai-MOOC ระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน แห่งชาติ ในเรื่อง “การออกแบบบทเรียนในระบบการศึกษาแบบเปิดเพื่อมหาชน”


โครงการการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มีจุดเด่นคือ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ อันได้แก่ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ ของ สวทช. และ สพฐ. โครงการ DLIT ของ สพฐ. โครงการ Thai MOOC ของ สกอ. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยเทคโนโลยีออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนอย่างเป็นรูปธรรม เน้นความร่วมมือและแบ่งปันความรู้ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระเสรี ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.trc.or.th , http://www.learn.in.th/ ,

http://www.nstda.or.th/news/20498-mooc , http://www.nstda.or.th/index.php , http://www.most.go.th/main/index.php/services/sear... ,

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

หมายเลขบันทึก: 596203เขียนเมื่อ 14 ตุลาคม 2015 07:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 ตุลาคม 2015 03:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

น่าสนใจมาก

มีการบรรยายของ รศ ยืนด้วยนะครับ

ขอบคุณมากๆครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี