ชีวิตที่พอเพียง : ๒๕๑๓. ฟื้นสมองสู่สภาพหนุ่มสาว


บทความใน นสพ. The Wall Street Journal เรื่อง The Power of Brains to Keep Growingบอกเราว่าเซลล์สมอง ส่วนความคิดและความจำนั้น งอกได้ สิ่งกระตุ้นการงอกของเซลล์สมองคือการออกกำลัง ด้วยการวิ่ง

ความเข้าใจเดิม ว่าเมื่อคลอด ทารกมีเซลล์สมองครบถ้วน และไม่มีการงอกใหม่ มีแต่เซลล์สมองจะเสื่อม และตายไป นั้น เวลานี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ผิด

ในสัตว์เลื้อยคลาน เซลล์สมองงอกใหม่ได้ทั่วสมอง แต่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมทั้งคน เซลล์สมองงอกได้ เฉพาะที่ dentate gyrus ของ hippocampus ที่ทำหน้าที่ด้านความจำข้อความรู้และเหตุการณ์ใหม่ และการเรียนรู้ใหม่ด้าน spatial

งานวิจัยในหนูบอกว่า เซลล์ประสาทในสมองที่เกิดใหม่นี้ส่วนใหญ่ฝ่อไป คือไม่เกิดการเชื่อมต่อใยประสาท แต่หากออกกำลัง และกระตุ้นโดยการใช้สมอง และในอาหารมีสาร flavonoids จะช่วยบำรุงการเชื่อมต่อใยประสาทของ เซลล์ประสาทใหม่วิจารณ์ พานิช

๖ ก.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)