วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ รศ. ประภาภัทร นิยม

“...ทุกๆ วัน ที่อาศรมศิลป์เรามีกิจกรรมการสวดมนต์เจริญสติสัมปชัญญะร่วมกัน และต่อด้วยการสนทนาธรรม สิ่งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกัน ต่อจากนั้นให้บันทึก โดยสร้างแบบบันทึกขึ้นมา เพื่อให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่แต่ละคนจะได้ใคร่ครวญสิ่งที่เขาเรียนรู้ในแต่ละครั้งนั้นๆ แบบบันทึกนี้จะเน้นการสะท้อนความรู้จากข้างในซึ่งเป็นความรู้เฉพาะตัวของแต่ละคน และอีกส่วนหนึ่งให้สะท้อนถึงกิจกรรม นั่นคือได้ลองแสดงความเห็นหรือวิจารณ์ถึงกิจกรรมในครั้งนั้นๆ ด้วย...”

วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ รศ. ประภาภัทร นิยม

ดังได้เล่าแล้ว ที่นี่ ว่าเรากำลังเตรียมระดมความคิด ความฝัน และพลัง เพื่อขับเคลื่อน KM 3.0 ประเทศไทย ในการนี้ เราพยายามให้คนมาช่วยกันฝันให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากจัดประชุม ปรึกษาหารือกันแล้ว ทีม อ. เอ็ม ยังทำหน้าที่ไปสัมภาษณ์ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในทางปฏิบัติในบริบท ที่หลากหลาย

บัดนี้ท่านเหล่านั้นอนุญาตให้นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณะได้แล้ว จึงขอนำมาแบ่งปัน เพื่อขอรับฟังความเห็นเพิ่มเติม เสริมแต่ง มองต่าง ทำต่าง ทำต่อ ฯลฯ เราอยากได้แนวทางขับเคลื่อนที่มีคนมา ร่วมกันทำในบริบทของตน

อ่านความฝันของ รศ. ประภาภัทร นิยม ได้ ที่ KM 3.0_ประภาภัทร.pdf

จุดเด่นคือ มีมิติทางจิตวิญญาณเป็นฐานสำคัญ เน้น Tacit Knowledge ด้านใน

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ต.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)