บริการเรียบเรียงเนื้อหาทุกบทของวิทยานิพนธ์


ไปพบเว็บไซต์แห่งหนึ่งเข้าโดยบังเอิญ และตอนโฆษณาบริการสืบค้นข้อมูล พบข้อความต่อไปนี้ “บริการสืบค้นข้อมูลจากตำรา เว็บไซต์ ฐานข้อมูลวิชาการต่างๆ Research Academic/Business Journals ช่วยเรียบเรียงเนื้อหาทุกบทของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์ และการศึกษาอิสระ...” ผมถ่ายภาพหน้าโฆษณาไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยถ่ายเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดูได้ ที่นี่

นำมาบอกว่า ในสายตาของผม ธุรกิจ “ช่วยเรียบเรียงเนื้อหาทุกบทของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/ สารนิพนธ์ และการศึกษาอิสระ...” นี้เป็นอาชญากรรมทางวิชาการ ควรมีการออกกฎหมายห้าม เพราะจะทำลายคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ควรออกข้อบังคับห้ามนักศึกษาใช้บริการนี้ เพราะจะเป็นการทำลายตนเอง ได้เพียงปริญญา แต่ไม่ได้ฝึกฝนสร้างความรู้และทักษะขึ้นในตนวิจารณ์ พานิช

๓๐ ส.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งเลยค่ะ ผู้ที่ใช้วิชาความรู้ไปหาเงินด้วยการรับจ้างแบบนี้สมควรโดนพิจารณาเป็นความผิดทางจริยธรรมด้วยนะคะ ไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด หรือหากเป็นคนทำงานอิสระก็สมควรโดนยกเลิกใบประกอบวิชาชีพนั้นๆที่มีเลยด้วย หากบ้านเรายอมให้มีการทำมาหากินแบบนี้ ก็เท่ากับเรายอมรับการทำผิดจริยธรรมการศึกษาเลยทีเดียว การได้มาซึ่งใบประกาศนียบัตรใดๆโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องนั้นไม่ควรเป็นเรื่องธรรมดาเลยในทุกๆกรณี