ลุงเหมย
ข้าราชการครูบำนาญ นายชุมพล บุญเหมย

แก้กรรม ทำเองได้ ตอนที่ ๕


....ขอน้อมกราบบุญบารมีและสัจธรรมจงตั้งมั่นในดวงจิตของกัลยาณมิตรและรัตนชนทุกคนทุกท่านเทอญ......ก็มาต่อ...แก้กรรมทำเองได้....ในตอนที่ เพื่อที่จะได้ศึกษาและพิจารณาไตร่ตรอง และพร้อมที่จำไปประพฤติและปฏิบัติให้เกิดความผาสุกกาย ผาสุกใจ ต่อไป.......

กรรมทำให้เสียทรัพย์ โดนโกงเงิน เก็บเงินไว้ไม่อยู่ เงินรั่วไหลออกมาก มีเงินเข้ามาเก็บยังไงก็ไม่อยู่ ต้องมีเหตุให้จ่าย ต้องเสียไป มีคนยืมเงินแล้วไม่คืน โดนหลอกเอาเงินบ่อย หากินฝืดเคือง ไม่คล่องตัว หาเงินด้วยความยากลำบาก ได้มาแล้วต้องเสียไปอย่างรวดเร็ว ทรัพย์สินที่มีอยู่วินาศฉิบหายไปโดยคาดไม่ถึง เช่นรถคว่ำ รถชน ต้องเสียเงินโดยไม่คิดว่าจะเสีย ได้เงินมามากแต่ก็เสียไปมาก ทำธุรกิจไม่เจริญรุ่งเรือง

เกิดจากกรรม...อทินนา ผิดศีลข้อที่สอง เคยลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น ลักเล็กขโมยน้อย เบียดบังยักยอกทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่น เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยไม่ถูกต้องด้วยความโลภคดโกงเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ หาประโยชน์จากทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่น โดยไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรม ด้วยความโลภมาก หาเงินจากอาชีพที่ไม่สุจริต ถ้าชาตินี้เราไม่เคยทำแต่เจอเหตุการณ์แบบที่ว่ามา แสดงว่าเป็นเศษกรรมในชาติก่อน ๆ เพราะคนเราไม่ได้ผ่านมาชาติเดียว ผ่านมานับชาติไม่ถ้วน จะเป็นกรรมจากชาติไหนสนองเราไม่รู้

วิธีแก้กรรม

ให้เลิกลักขโมย เลิกลักทรัพย์ และเลิกคิดที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นมาเป็นของตนเองโดยไม่ถูกต้องทุกรณี เลิกการแสวงหาทรัพย์โดยวิธีที่ไม่ถูกต้องทุกอย่าง ให้เริ่มหาเงินหาทรัพย์สินเงินทองด้วยวิธีสุจริต แล้วให้เริ่มบริจาคทาน ทานมีหลายระดับ อานิสงส์แตกต่างกัน ทานที่เป็นทานให้กับพระพุทธศาสนา เช่น พิมพ์หนังสือธรรมะแจก(ธรรมทาน) มีอานิสงส์สูง บริจาคสร้างโบสถ์ วิหาร สร้างศาลา ฯลฯ อานิสงส์ก็สูง แต่สร้าง ๑๐๐ ครั้ง ไมเท่าพิมพ์หนังสือธรรมะแจก ๑ ครั้ง ทำบุญตักบาตรถวายสังฆทาน อานิสงส์ก็สูง แต่น้อยกว่าการสร้างโบสถ์ วิหาร ... บริจาคทานให้แก่คนยากจน คนด้อยโอกาสอานิสงส์ก็สูง แต่น้อยกว่าการทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ตามลำดับ ก็ให้เลิกทำเสีย เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดี ให้ทำบุญทานตามโอกาสที่เรามี โดยไม่ต้องเลือกว่าเป็นทานแบบไหน เจอแบบไหนเราก็บริจาคเราก็ให้ทาน เวลาถวายทานก็พึงทำใจให้บริสุทธิ์ อย่าไปหวังเอาผลของทาน คือถ้าใจหวังผลของทานอยู่แสดงว่าความโลภในใจของเรายังมีมาก อานิสงส์ของทานก็น้อยลงตามกำลังใจ เมื่อทำแล้วก็ให้อุทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยได้ทำผิดกับเขามาทั้งของชาตินี้และชาติก่อน ถ้าชาตินี้เราเคยเอาทรัพย์เขามาโดยไม่ถูกต้อง ก็ควรหาโอกาสเอาไปคืนเขาเสีย จะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกัน

ทำคุณคนไม่ขึ้น เพื่อฝูงหักหลัง ถูกใส่ร้ายป้ายสี ถูกใส่ความทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำผิด ถูกเพื่อนร่วมงานใส่ร้ายฟ้องให้เจ้านายเล่นงานโดยไม่มีความผิด ถูกโยนความผิดให้ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำ ถูกกลั่นแกล้งโดยไม่เป็นธรรม ให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจ ถูกไล่ออกงานโดยไม่มีความผิด

เกิดจากรรม....ในอดีตชาติหรือชาตินี้ เคยทรยศหหักหลังผู้ที่เคยช่วยเหลือเรามา ทรยศหักหลังเพื่อนฝูง หรือคนที่เขามีบุญคุณกับเรามา เห็นแก่ตัว ความชั่วบังตาหาประโยชน์ให้ตัวเอง โดยใช้วิธีเอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น แต่งเรื่องใส่ความ กลั่นแกล้งทำให้เขาเดือดร้อน โดยที่เขาไม่ได้เป็นคนผิด

วิธีแก้กรรม.....ปรับเปลี่ยนนิสัยเป็นคนจริงใจกับทุก ๆ คน ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ใครดีกับเรา เราก็ดีตอบ และไม่ทรยศหักหลังเพื่อนฝูง และคนที่เคยมีบุญคุณกับเรามา และให้พยายามช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ ตามที่เราจะช่วยได้ด้วยความจริงใจ

ดวงตก ทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรือง ฝืดเคือง ทำอะไรก็ติด ๆ ขัด ๆ มีแต่ปัญหาและอุปสรรค มีแต่เรื่องให้ทุกข์ใจให้ร้อนใจ ไปหาใคร ๆ เขาก็ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้ หาทางออกไม่ได้ อับจนหมดหนทาง

เกิดจากกรรม.....

๑. เป็นช่วงที่กรรมเลวที่เราเคยทำมาหลายกรรมรวมตัวกันให้ผลอย่างเต็มที่ และเป็นช่วงที่เจ้ากรรมและนายเวรเข้าขัดขวาง

๒. เป็นช่วงที่ดวงชะตาของเรากำลังอ่อน เพราะมีดาวเคราะห์ที่ให้โทษมาทับดาวราศรีเกิด

วิธีแก้กรรม....

๑. ให้จัดชุดสังฆทานชุดใหญ่ที่มีผ้าไตรจีวร และพระพุทธรูปประจำวันเกิด แล้วนำสังฆทานนั้นไปที่หน้าพระประธานในวิหารของวัดที่เราชอบ (วัดไหนก็ได้) แล้วตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานว่า...." ข้าพเจ้าขอถวายชุดสังฆทานนี้ ถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา " การถวายสังฆทาน คือ การถวายของกับพระสงฆ์

ในพระพุทธศาสนาโดยไม่เฉพาะเจาะจง พระที่รับสังฆทานเป็นเหมือนผู้ที่รับแทนสงฆ์ทั้งหมด เมื่อตั้งใจถวายต่อหน้าพระประธานเสร็จแล้ว ให้นำสังฆทานนั้นไปถวายให้กับพระสงฆ์ แล้วแผ่บุญกุศลที่ทำนั้นให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่มารบกวน ที่ทำให้เราดวงตก ทำให้เรามีปัญหา.......(อะไรก็ว่าไป) อยู่ในขณะนี้ ตอนอุทิศนี้ให้ตั้งใจให้ดี ไม่ใช่ปากอุทิศแต่ใจไม่อุทิศ ต้องตั้งใจอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรจริง ๆ เมื่อถวายเสร็จแล้วให้สังเกตดูว่าเรารู้สึกสบายใจขึ้นหรือไม่ ถ้าสบายใจขึ้นก็แสดงว่าได้บุญ ( จะเป็นการบริจาคสร้างโบสถ์ สร้างวิหาร ก็ได้เหมือนกันเป็นบุญใหญ่ )

๒. ให้ซื้อปลาไหลในตาดสด ให้มีจำนวนลงท้ายด้วย ๙ เช่น ๙ , ๑๙ , ๒๙ , ......

ตามแต่กำลังทรัพย์ของตน แล้วนำไปปล่อยลงแม่น้ำใหญ่ ปล่อยทุก ๆ ๑๐ วัน ติดต่อกัน ๗ ครั้ง

ปรับดวงอาภัพคู่...... บางคนมีความรักแต่มักผิดหวัง รักเขาแต่เขาไม่รัก หรือเขารักแต่ไม่ได้อยู่ร่วมกัน หรืออยู่ร่วมกันก็อยู่ไม่ยืด หรือบางคนต้องอยู่โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะไม่เจอความรักเลยเป็นเวลานานหลายปี บางคนพบรัก มีคู่รัก แต่ก็มีเหตุให้คลาดจากกัน มิได้อยู่คู่ครองกัน อย่างนี้เรียกว่า...ดวงอาภัพคู่....เหตุหนึ่งมาจากชาติปางก่อนมิได้ร่วมทำบุญกุศลกับคนรัก จึงขาดคู่สร้างคู่สมที่เกิดมา เพื่อจะเป็นคู่กันอีก

วิธีแก้กรรม

๑. ถวายสิ่งของเป็นคู่ที่วัด เช่น แจกันคู่ เชิงเทียน เทียนคู่ ( ๙ คู่ ) ธงคู่ ผ้าคู่ หมอนคู่ เป็นต้น หรือบริจาคของที่เป็นคู่แก่คนอื่น

๒. ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเลี้ยงพระให้คู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน ร่วมพิธีเลี้ยงพระในตอนเช้า

๓. ถวายพวงมาลัยดอกรักและดอกมะลิไหว้พระ บูชาพระทุกสัปดาห์เป็นประจำ

๔. หาต้นดอกรักไปปลูกลงดินในบริเวณวัด (ห้ามปลูกไว้ในบริเวณบ้านเป็นอันขาด)

๕. ถือพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา ต่อผู้อื่น ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี เมื่อเห็นผู้อื่นได้ทุกข์ไม่ไม่ซ้ำเติมเขา

๖. ปลูกไม้ดอกหอม และปลูกต้นว่านต่าง ๆ เช่น ว่านเสน่ห์จันทน์ เป็นต้น

เพื่อนรัตนมิตรและกัลยาณธรรมทุกท่านครับ กำลังอ่านบทคัดลอกนี้และคิดตามจนเกิดความเพลิดเพลินและเริ่มรู้แจ้งแล้วใช่ไหมครับ...อีตาลุงก็ขอกราบบุญบารมีของท่านว่าจำต้องขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้ก่อน แล้วจะมากราบเรียนอีกต่อไปในตอนที่ ๖ สำหรับวันนี้ก็ขอกราบบุญบารมีของทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไว้พบกันในบทคัดลอก "แก้กรรมทำเองได้ " ในตอนต่อไป...กราบสาธุครับ...

หมายเลขบันทึก: 595443เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2015 13:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 กันยายน 2015 13:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี