กลับ

หยาดน้ำค้างกลางกลีบดอกไม้

เมื่อระเหิดระเหยไป

รอคืนใหม่

กลับพร่างพราวประดับกลีบบุปผา

เยาว์วัยของชีวา

ล่องไหลตามกาลเวลา

จะหวนคืนกลับมา................

สู่ชีวิตหรือเปล่าหนอ?

เขียน ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘

ทีี่โรงเรียนโพรงมะเดื่อ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจารณ์เพลง หนัง หนังสือ และสังคมร่วมสมัยความเห็น (0)