เชิญชวน ผองเพื่อน สรรพศาสตร์

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


...เชิญชวน ผองเพื่อน สรรพศาสตร์
ชาญฉลาด แนะนำ คำเสนอ
ปูฐาน น้องน้อย เจอะเจอ
แกนแก่น บ่เบลอ หลงทาง


...โจทย์ยาก กากกระพี้ ลี้เถอะ
เรียนเปรอะ ยุ่งยิ่ง ยากสาง
โปรดเปิด ปัญญา “ปล่อยวาง
“รู้”กระจ่าง เพื่อผอง ผู้คนกระพี้ น. ส่วนของเนื้อไม้ที่หุ้มแก่น เนื้อไม้ที่อยู่ระหว่างเปลือกกับแก่น อ่อนและยุ่ยง่าย.
ว. โดยปริยายหมายความว่า ไม่เป็นแก่นสาร.
ลี้ ก. หลีกหนีไป หลบหนีไป.
ยุ่งยิ่ง ว. ไม่เรียบร้อย, สับสนกันมาก
สาง ก. ทำให้แจ้งให้กระจ่าง เช่น สางคดี ทำให้หายยุ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)