สำนักงานเกษตรจังหวัดเลี้ยงอำลาเกษียณข้าราชการ 17 คน วันนี้.......วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดเลี้ยงอำลาเกษียณข้าราชการ 17 คน

วันนี้(24กันยายน 2558)เวลา 09.00น.เหล่าข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอ 20 อำเภอ เดินทางมารวมตัวกันที่สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ต.นิเวศน์ บริเวณศาลาเกษตรอเนกประสงค์ มีการสู่ขวัญบายศรี ข้าราชการลูกจ้าง ที่อายุครบ 60 ปี และผู้มีความประสงค์ลาออกจากราชการรวม 17 คน เพื่อเป็นการส่งให้สู่เป้าหมายในการก้าวเข้าสู่ข้าราชการบำนาญ มีนายเจริญยุทธ พวงช้อย อดีตเกษตรอำเภอโพนทอง ผช.เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตร จ.ยโสธร เกษตร จ.กาฬสินธุ์ เกษียณอายุราชการมาแล้ว 10 ปี เป็นประธาน บรรยากาศของชาวเขียวขาวเหลือง เป็นหมอลำลา โดยคุณวิชิต สัตนาโค เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ คุณประดิษฐ์ อินทา เกษตรอำเภอโพนทอง และคุณพงษ์ศักดิ์ ลาภาเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง รำวงย้อนยุคโดย คณะเคหกิจเกษตร 20 คน มอบของขวัญของที่ระลึกให้ข้าราชการที่เกษียณอายุทั้ง 17 คน มี นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายนิพนธ์ พละชัย เกษตรอำเภออาจสามารถ และนายประมวล สุวรรณมณี เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คุณวราวุธ พันธุ์ศิลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สูเส้นชัยวัยเกษียณ โชคดีครับ........วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)