สายฝน

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...ฝนพรำ ฝนร่ำ นำจิต
มิ่งมิตร ร่วมแรง แกร่งขยัน
สายฝน สกลรื่น ชื่นพลัน
สายใจ สหายนั้น แน่! พลัง

...สายฝน สกลเย็น ชั่วขณะ
ยังพละ ชุบชีพ มนต์ขลัง
สายจิต มิตรแท้ แน่! คลัง
แห่ง"หวัง" ทุกสถาน กาลนิรันดร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)