ความห่วงใย ของครู DLIT ที่มีต่อเด็กไทยในยุคเทคโน ฯ

.คนเป็นครู...ควรคิด คำนึงถึงการสอนจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้กับศิษย์ คิดและบริโภคเทคโนโลยีแต่พอดี พองาม ควรเลือกใช้ คิดประยุกต์ใช้ สื่อคอมพิเตอร์ เฉพาะที่จำเป็น.. และควรใช้เป็นเพียง...."สื่อ" เท่านั้น อย่าใช้เป็น "ครู" แทนครูที่ยืนอยู่หน้าชั้น....เป็นอันขาด !!


ครูมะเดื่อ...เป็นครูที่เรียกได้ว่า " เชื่อมต่อ" ยุคสมัยของการศึกษาไทย

จากยุคกระดานชนวน มาถึงยุค..WIFI .... High technology.....

และยิ่งไปกว่านั้น ครูมะเดื่อกลายเป็น ... technology teacher..

ไปแบบ " LEAP....LEAP " โดยปริยายการเป็นครู...Jigsaw...หลายทศวรรษ ทำให้ความรู้สึกอย่างหนึ่ง

ที่อาจจะเรียกได้ว่า " จิตสำนึกของความเป็นครู" ก็ได้ " ผุดขึ้น"

ในความรู้สึก....ที่...ในอนาคตเด็กไทย จะต้องเรียนกับครูใน

" ศตวรรษที่ ๒๑ " คือ ...technology teacher...technology teacher .... ที่มี ภาพ เสียง สั่งงาน และการปฏิบัติ

แต่ขาด....จิตวิญญาณของการเป็นครู....technology teacher ที่สามารถอยู่ได้ทุกสถานที่ ไม่จำเป็นต้องอยู่

ที่หน้าชั้นเรียน ไม่จำเป็นต้องไปปรากฏตัวอยู่ในโรงเรียน

ในขณะที่ " นักเรียน " ก็ไม่จำเป็นต้องนั่งโต๊ะเรียนเป็นแถว ๆ

อยู่ในห้องเรียน " การเรียนการสอนจะเกิดได้ทุกที่ทุกเวลา"

แล้วคำว่า " ครู กับ ศิษย์" จะอยู่ตรงไหนคำว่า " ครูกับศิษย์" " ครูคือบุพการี เสมือนเป็นพ่อแม่คนที่สามของศิษย์"

ครูมีหน้าที่ " อบรม สั่ง และ สอน ดูแล ชี้แนะ ผิดชอบ ชั่ว ดี"

ให้กับศิษย์ บ่งบอดชัดเจนว่า นอกเหนือจากวิชาความรู้ ที่เป็น หนังสือ แล้ว...

ครูจะต้องสอน " ความเป็นมนุษย์" ให้กับศิษย์ด้วยวิชาว่าด้วย " ความเป็นมนุษย์" มิได้สอนกันด้วย " เทคโนโลยี"

แต่หากต้องสอนด้วย " จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู"

ครูที่มีตัวตนยืนอยู่หน้าชั้นทุกวันนี้ มิได้สอนแต่ตัวหนังสือ หรือวิชาการ

ที่เป็นศาสตร์เท่านั้น แต่...สอน ความเป็นมนุษย์ด้วย...คุณธรรม

จริยธรรม" ที่ถ่ายทอดด้วย สื่อคือ " ความรัก ความผูกพัน ความหวังดี

ความปรารถนาดี อีกทั้ง พรหมวิหารสี่... ฯลฯ " ที่รวม ๆ แล้วเรียกว่า

" ความเป็นครู " นั่นเองครูตู้ ครูคอม ฯ ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพียงใด มาให้

นักเรียนได้เรียนรู้ แต่ก็ขาด " ปฏิสัมพันธ์" ระหว่างครูกับศิษย์ปัจจุบัน " สังคมก้มหน้า" เป็นสังคมของเด็กยุคใหม่ เด็กกับ

พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ก็ห่างเหินกันไปมากแล้ว หากครูมุ่งใช้

สื่อ หรือ กิจกรรมการสอนที่เป็น technology teacher

โดยขาดความรู้เท่าถึงการ ด้วยเห็นว่าเป็นของทันยุค ทันสมัย

สะดวก สบาย และดีเลิศประเสริฐศรี....แล้วไซร้

อนาคต....เด็กไทยก็จะไร้ จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์

หากแต่จะกลายเป็น human computerที่มีแต่ " โปรแกรม"

อยู่ในส่มอง แทน " จิตสำนึกชั่วดี ถูกผิด ของความเป็นมนุษย์"ความห่วงใยนี้ มิใช่เป็นแต่เพียงของครูมะเดื่อเท่านั้น...หากแต่

เป็นความห่วงใยของครู DLIT ที่เข้าไปสร้างงานด้วยกัน

แล้วนั่งพูดคุยกัน.......และสรุปว่า.....คนเป็นครู...ควรคิด

คำนึงถึงการสอนจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ให้กับศิษย์ คิดและบริโภคเทคโนโลยีแต่พอดี พองาม

ควรเลือกใช้ คิดประยุกต์ใช้ สื่อคอมพิเตอร์ เฉพาะที่จำเป็น..

และควรใช้เป็นเพียง...."สื่อ" เท่านั้น อย่าใช้เป็น "ครู"

แทนครูที่ยืนอยู่หน้าชั้น....เป็นอันขาด !!.....ด้วยรัก...และ...ห่วงใย...จาก Technology Teacher DLIT ....


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใต้ฟ้าเมืองไทยความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

การสอนความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยากจริงๆครับ

เขียนเมื่อ 

วิชาว่าด้วย " ความเป็นมนุษย์" มิได้สอนกันด้วย " เทคโนโลยี"

แต่หากต้องสอนด้วย " จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู"

นับถือครับครูคุณมะเดื่อ

โรงเรียนเอกชน เป็นธุระกิจ พร้อมด้วยสื่อการสอนต่างๆ จะมีพ่อ- แม่สักกี่คนที่เข้าใจ

โรงเรียนรัฐบาลที่ใช้จิตวิญญาณในการเรียนการสอน ตามสภาพที่แท้จริงของชุมชน

และมีหัวใจของความเป็นมนุษย์ และความเป็นครู เข้าอยู่ในสายเลือดของครูทุกคน

เป็นกำลังใจให้ครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับอาจารย์ วัวนี้เราใช้เทคโนมากไป เด็กกับครูขาดปฏิสัมพันธ์มาก เคารพนับถือนั่นน้อยมาก เหมือนเราเป็นเพียงผู้รับจ้าง..ต้องสร้างจิตสำนึกให้เด็กมากกว่านี้ด้วยตัวครู..ไม่ใช่เทคโนฯ

เป็นกำลังใจให้นะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะท่านอาจารย์ต้น ความเป็นมนุษย์ต้องสอนด้วยประสบการณ์

ของมนุษย์ ให้เด็กได้เห็น ได้คิด และได้ทำ ได้พิสูจน์ด้วยตนเองน่ะแหละจ้ะ

ว่า สิ่งที่ได้เห็น ได้คิด ได้ทำนั้น ดีหรือชั่ว เพราะอะไร เกิดประโยชน์

หรือโทษ...ครูคงสอนได้แค่การสาธิต เพราะการมีจิตสำนึก ก็คงต้อง

ฝึกต้องหัดกันจน...ตายกันไปข้างหนึ่ง...น่ะแหละจ้าา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะคุณพิชัย ขอบคุณมากมายสำหรับกำลังใจจ้ะ

อย่างไรเสีย...คนก็เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี...มันจะดีกว่าคนนั้น...

ย่อมเป็นไปไม่ได้จ้าา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะคุณหมอแดง มันเป็นการยากยิ่ง และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ที่จะไปชี้นำให้ผู้ปกครองเข้าใจในเรื่องของการให้ลูกได้เรียนรู้กับครูที่สอน

" ความเป็นมนุษย์ ด้วยจิตวิญญาณครู" เพราะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า " นามธรรม"

แต่ เทคโนโลโย ความเจริญทางวัตถุ เป็นรูปธรรม จับต้องและพิสูจน์ได้

ด้วยเวลาอันรวดเร็ว...คงไม่มีผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะเห็นลูกเป็น

คนดีในสังคม...ที่ล้าหลัง...ไม่ทันยุคสมัย...หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า...

" โง่ " หรอกจ้ะ มันจึงขึ่้นอยู่กับโรงเรียน และที่สำคัญยิ่ง ก็คือ " ครู"

น่ะแหละ จะต้องมีจิตสำนึกของความเป็น "ครู" ที่แท้จริงจ้ะ ขอบคุณจ้ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะคุณประหยัด ใช่จ้ะ ถ้าหากครูไม่เข้าใจ

หรือทำตัวเป็น " ผู้รับใช้เทคโนโลยี" ที่ซื่อสัตย์แล้วไซร้

อีกไม่นาน " ครู" ก็จะกลายเป็น " ลูกจ้าง" ของนักเรียน

อย่างสิ้นเชิงจ้ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจจ้ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะคุณแสง ขอบคุณมากมายสำหรับกำลังใจจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ต้องสอนแบบนักเรียนเป็นลูกครับ

ใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวคงได้ไม่ทั้งหมด

มาเชียร์การทำงานครับ

เขียนเมื่อ 

หวัดดีน้องอาจารย์นินจาขจิต ใช่จ้ะ และต้องใช้สุภาษิตที่ว่า

" รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี " ด้วย เพราะ " ไม้เรียวสร้างคนเป็นรัฐมนตรี" มาแล้ว

จริงไหม