หนึ่งในบุุคคล..สร้างคน สร้างชาติ


หลายครั้งหลายครา..ที่เขียนบันทึกไปแล้ว ได้รับกำลังใจมากมายจากกลุ่มMNC..ได้รับข้อคิดและคำแนะนำอันหลากหลาย..เหนืออื่นใด..ได้รับรางวัลทางความคิด ที่ช่วยจุดประกายให้อยากถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ มีพลังในการสร้างสรรค์งาน อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน...

ตอนแรก..ผมก็บอกไม่ถูก ว่าเขียนเรื่องราวเป็นบันทึกไปทำไม..ก็แค่อยากเขียน ทดลองดูหน่อยสิว่า..จะเขียนได้ไหม..พอรู้ตัวว่าเขียนได้และรู้สึกลื่นไหล จากนั้นก็ได้คำตอบ ว่าผมเองก็อยากออกสื่อฯ..เคยคิดอยากหยุด..เพราะหมดมุข..และในความจริง..เป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีรูปเล่มเป็นผลงาน จับต้องไม่ได้ จึงเริ่มที่จะไม่สนุกเสียแล้ว..

ต่อมา..ก็เลยอ่านมากขึ้น..โดยเฉพาะเมื่อได้อ่านอนุทินและบันทึกของอาจารย์วัส..อ่านงานเขียนของครูมะเดื่อ ที่ท่านมีใจรักและมีความคงทน คงเส้นคงวา ในงานเขียน..ที่ทำแล้วมีความสุข โดยที่ไม่ต้องกดดันตัวเอง และไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร..

ผมจึงเริ่มได้คิด ..เมื่อเขียนบันทึกไปได้ ๒๐๐ กว่าเรื่อง ว่าแท้จริงนั้น นอกจากการเขียนหนังสือ..จะช่วยฝึกปรือกระบวนการทางความคิด ฝึกสมอง และเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่งแล้ว การเขียน..เป็นการจัดการความรู้ เป็นตำนานแห่งงานชีวิต ยิ่งทำงาน มีประสบการณ์ ยิ่งอยากจะเล่าเรื่อง บันทึกเป็นตำนาน ผลงานที่ได้พัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนการสอน การบริหารจัดการ..เป็นสิ่งที่ทำให้ระลึกนึกถึงอย่างภาคภูมิใจ

ช่วงหลัง เขียนแล้ว นำลงเฟสบุ๊ค บันทึกเรื่องราวอีกครั้ง ในกลุ่ม "สร้างคน สร้างชาติ"(MNC) ซึ่งเป็นกลุ่มสาธารณะ..ที่เพิ่งก่อตั้ง สมาชิกยังไม่มากนัก แต่ทุกคนมีจิตอาสา ทำงานคุณภาพเพื่อส่วนรวม ..จะบอกว่าผมรักและเคารพ..ท่านอาจารย์วิไล แพงศรี..หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว..ก็คงไม่ใช่..แต่ด้วยใจรักและศรัทธาในพันธกิจของกลุุ่ม ที่ผมอยากเดินร่วมทาง อยากแลกเปลี่ยนและต้องการคำแนะนำอีกมากมาย...

พันธกิจของ..สร้างคน สร้างชาติ (MNC) น่าสนใจ..ครับ

กลุ่มสร้างคน สร้างชาติ (Man and Nation Creation [MNC]) : กลุ่มเชื่อว่า คุณภาพของคนในชาติเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงได้สร้างกลุ่มขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้สมาชิกได้ร่วมเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิด-ประสบการณ์กัน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกาย (Physical) ด้านอารมณ์ (Emotional) ด้านสังคม (Social) ด้านสติปัญญา (Intellectual) และด้านจิตวิญญาณ (Spiritual) ให้เป็นผู้ที่ "มีความสุขและเบิกบาน มีทักษะการงาน-การเรียน-การดำเนินชีวิต และมีจิตเปี่ยมคุณธรรม" เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณค่า จะได้เป็นพลังในการสร้างชาติให้มีความสงบสุข และมีพัฒนาการทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน กลุ่มจะประกอบไปด้วยกัลยาณมิตรหลากหลายวัย หลากหลายอาชีพ และหลากหลายถิ่นที่อยู่ แต่มีอุดมการณ์ร่วมกัน (Shared Ideology) และมีความรักความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมือง จึงยื่นมือแห่งความรักมาช่วยกันสร้างคนเพื่อสร้างชาติ องค์กรหลักที่จะประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันสื่อมวลชน และสถาบันทางสังคม ..

หลายครั้งหลายครา..ที่เขียนบันทึกไปแล้ว ได้รับกำลังใจมากมายจากกลุ่ม.MNC..ได้รับข้อคิดและคำแนะนำอันหลากหลาย..เหนืออื่นใด..ได้รับรางวัลทางความคิด ที่ช่วยจุดประกายให้อยากถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ มีพลังในการสร้างสรรค์งาน อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน...

สิ่งนั้นก็คือ..กรอบรูปภาพและถ้อยคำสำคัญ ที่เป็นความคิดรวบยอดของวิธีการทำงานของผม..รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ทำให้ผมมั่นใจในตนเอง รู้สึกว่าตัวเองมีจุดยืน กล้าแกร่ง มองตนออก บอกตนได้..และอยากไปต่อ..ในเส้นทาง..อาชีพครู

ขอบคุณ..สมาชิกโกทูโนว์ ขอบคุณ MNC และกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วิไล แพงศรี..นะครับ

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๑๙ กันยายน ๒๕๕๘


หมายเลขบันทึก: 595067เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2015 19:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กันยายน 2015 20:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท